Vad är psykologi?

Psykologi är en vidsträckt disciplin som syftar till att analysera det mänskliga sinnet. Dess historia går tillbaka åtminstone till 1879, då den tyske psykologen Wilhelm Wundt grundade det första laboratoriet som uteslutande ägnas åt psykologi. Den mest kända psykologer Sigmund Freud, en österrikisk som grundade inom psykoanalysen. Även om Freuds teorier fick en enorm inverkan på en mängd olika områden, inklusive litteratur och film, i modern psykologi flesta av hans idéer anses mycket subjektiv, om inte helt falsk.

Sub-disciplinerna psykologi omfattar onormal psykologi, biologisk psykologi, kognitiv psykologi, komparativ psykologi, utvecklingspsykologi, personlighet psykologi, social psykologi och tillämpad psykologi. Alla dessa ämnen lärs ut på högskolor och universitet i hela västvärlden.

Psykologi bör skilja mellan forskning psykologi, som syftar till att fastställa fakta om sinne genom att utföra experiment och tillämpad psykologi, som syftar till att hjälpa människor med sina problem med hjälp av terapi. I decennier har experiment visat att andelen framgångsrika för att lösa ett problem genom att prata med en professionell psykolog är detsamma som att tala med en nära vän, så effekten av klinisk psykologi som disciplin kan ibland vara svårt att motivera. Området lider av brist på vetenskaplig stringens, och många terapeuter helt enkelt göra sina färdigheter när de går tillsammans, inte stöds av resultaten av vetenskapliga undersökningar. Många psykiska hälso-och sjukvården har ingen vetenskaplig utbildning, och de tendenser i denna riktning tycks vara värre än någonsin. New Age terapier av olika ränder har gjort stora framsteg i klinisk psykologi.

På den mer vetenskapliga sidan av saken, sedan 1980, skannar verktyg såsom fMRI och PET har bistått psykologer att göra korrelationer mellan psykiska problem och biologiska stater. Till exempel i 1980-talet insåg man att schizofreni berodde främst på biologiska faktorer snarare än moderns försummelse eller någon annan miljö förklaring.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.