Vad är intuitionism?

intuitionism är en matematisk filosofi som anser att matematik är en rent formell skapandet av sinnet. Det har sitt ursprung i det tidiga nittonhundratalet av nederländska matematikern LEJ Brouwer. Intuitionism antar att matematiken är en intern, innehåll-tomma process där konsekvent matematiska påståenden kan bara uppfattas och beprövade som mentala konstruktioner. I denna mening motsäger intuitionism många grundläggande principer om klassisk matematik, som har att matematiken är en objektiv analys av yttre existens.

intuitionism skiljer sig från klassisk filosofi matematik, såsom formalism och platonism, eftersom det inte står att det finns en extern matematiskt sammanhängande verklighet. Dessutom antar den inte att matematiken är ett symboliskt språk som har att följa vissa bestämda regler. Således är sedan symboliska belopp som vanligen används i matematik anses vara renrasiga medling används de bara att överföra matematiska idéer ur huvudet på en matematiker till en annan, och inte i själva föreslår ytterligare matematiska bevis. De enda två saker övertar intuitionism är medvetenheten om tid och det finns ett skapa sinne.

intuitionism och klassisk matematik varje antagande olika förklaringar på vad det innebär att kalla en matematisk förklaring sann. I intuitionism Sanningen är en förklaring som inte strikt definieras av sin provability ensam, utan snarare av förmågan hos en matematiker till Intuit uttalandet och bevisar det genom att ytterligare klarlägga andra rationellt konsekventa mentala konstruktioner.

intuitionism har allvarliga konsekvenser som motsäger vissa centrala begrepp i klassisk matematik. Kanske mest kända av dessa är avslag av lagen i de uteslutna mitten. I de mest grundläggande känsla, säger lagen om det uteslutna mitten som antingen "A" eller "inte A" kan vara sant, men båda kan inte vara sanna samtidigt. Intuitionists håll att det är möjligt att bevisa både "A" och "inte en" så länge mentala konstruktioner kan byggas som visar var konsekvent. I denna mening är bevis på intuitionist resonemang inte gäller påvisa huruvida eller inte "A" finns, utan är istället definieras av om både "A" och "inte A" kan vara konsekvent och enhetligt utformade som matematiska uttalanden i åtanke.

Även intuitionism aldrig trängas undan klassisk matematik, ändå får en stor uppmärksamhet i dag. Studiet av intuitionism har förknippats med en hög grad av framsteg i studier i matematik, eftersom den ersätter begrepp med abstrakt sanning med begrepp om motiveringen av matematiska konstruktioner. Det har också fått en del behandling i andra grenar av filosofin för sin oro med en idealiserad och pan-subjektiva skapa sinne, som har jämförts med Husserls fenomenologiska uppfattning om "transcendentala ämne. "


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.