Vad är en Calorimeter?

Som en av de enheter som används inom vetenskapen om calorimetry spelar kalorimetern en viktig roll för att mäta värmekapacitet på ett antal säkra miljöer, samt de fysiska förändringar som sker med förekomsten av vissa kemiska reaktioner. Här följer lite information om den allmänna funktion kalorimetern och hur mäter kalorier i samband med arbetet med att identifiera värmekapacitet.

Calorimeter är en term som kommer från det latinska ordet calor översätter som bokstavligen till "värme. "De flesta människor förstår begreppet kalorier som de hänför sig till viktökning eller viktminskning, färre personer är medvetna om att kaloriinnehållet bestäms av förmågan av ämnet för att producera värme eller energi som en följd av konsumtion.

Vad kalorimetern faktiskt gör är att identifiera takten och omfattningen av produktionen av värme eller energi och omvandlas till numeriska beteckningar som kan användas för att på lämpligt sätt mäta produktion och assimilering av värme och energi. Sålunda, när man tänker i termer av räkna kalorier, vad som faktiskt händer är att tänka i termer av hur mycket värme och energi kommer att genereras och förbrukade som följd.

Kalorimätning har flera viktiga tillämpningar. En av de vanligaste har att göra med hälsofrågor. Eftersom kalori innehållet i vissa livsmedel bedöms vara ganska högt, blir resultatet att den energi eller värme som skapas genom konsumtion av livsmedel måste kunna utnyttja den som producerade energi. Om det inte finns någon effektiv användning av kalorier, då resultatet är energi lagras i form av fett för senare konsumtion. Därför är kalorimetern är så viktig. Korrekt mätning av kalorier gör att människor kan mer korrekt planera matintaget för att se till att kroppen har tillräckligt med värme eller energi för att fungera, men inte lagra överskottsenergi som fett. Det finns ett antal olika typer av kalorimetern som bidrar till att mäta energi-och värmeproduktion. Differential scanning kalorimetrar, accelererad hastighet kalorimetrar och isotermiska kalorimetrar är tre exempel. Alla dessa används på något sätt att mäta kalorier i olika miljöer. Till exempel kan de användas för att inte den förändring av temperaturen i ett ämne när en vätska införs. Andra faktorer, såsom en förändring av väderförhållanden inom kontrollerad miljö också ge uppgifter om förändringar i värme-och energiproduktion. Alla dessa typer av forskning och vetenskapliga experiment bidra till att förfina det sätt på vilket begreppet kalorier används inom det vetenskapliga samfundet, liksom inom industrin och i vardagslivet.

Medan kalorimetern är inte en enhet som finns i hemmet, den pågående utredningen om hur specifika värmet kapacitet bestäms gör en inverkan på hur människor bo, arbeta och äta. Användning av exakta instrument kalorimetern bidra till att göra vetenskap av energi och värme produktion och användning mer effektiv, samt att göra användningen av kalorier mer produktivt för samhället i stort.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.