Vad är en Translocation?

biologi, flyttning hänvisar till två helt olika processer. I botanik, eller studier av växter, flyttning förflyttning av material från en plats till en annan inom en anläggning. I genetik, är det utbyte av delar mellan två kromosomer. I denna artikel kommer vi att titta på kromosom translocation specifikt.

Inom kärnan i alla celler, delar av DNA form kromosomer, som är där generna finns. Alla celler i kroppen, utom könsceller, har matchande par kromosomer, eller homologa kromosomer. I homologa kromosomer, båda kromosomerna har samma storlek och form och har samma gener på samma plats. I varje par kommer från mamman och en från fadern. Inom könsceller, sker eller könsceller, bara en kopia av varje kromosom. En flyttning är en form av strukturell förändring som uppstår mellan icke-homologa kromosomer. Det inträffar ofta under meios när kromosomerna är nära varandra. Under en flyttning av delar av icke-homologa kromosomer bryta av från den ursprungliga och byter sedan. Resultatet av en flyttning är att strukturen i de två kromosomerna nu har ändrats.

olika kromosomer inte medför samma gener på samma plats, så att olika gener kan bytas under en flyttning. Flyttningar påverkar inte antalet gener i cellen, eftersom inga delar av kromosomen försvinner. De kan påverka hur generna uttrycks av cellen, eftersom sekvensen av gener ändras. Eftersom en flyttning inte orsakar förlust av gener i en cell, påverkar det sällan en somatisk cell, en icke-reproduktiv cell.

flyttning påverkar bildningen av könsceller eller celler kön. Under meios, den homologa kromosompar linje upp och skiljs åt för att bilda könsceller celler med bara en kopia av varje kromosom. Om en kromosom av ett par har genomgått en flyttning, får den inte kunna paras ihop med sin partner på grund av en förändring i storlek eller form. Detta kan faktiskt blockera meios helt, vilket stoppar bildandet av könsceller.

Om meios går framåt, de icke-homologa kromosomer som har utbytt gener kommer endast sammanföras hälften av tiden. När de inte, de könsceller som bildas kommer antingen har dubbletter av gener eller de kommer att saknas gener. Duplicate och saknade gener uppstår när en korrekt kromosom är segregerad med andra kromosomen bär på genen flyttas, så det blir två kopior av en gen, och inga kopior av de andra som slås ut.

Om befruktningen sker med någon av dessa typer av könsceller, kan den resulterande zygot inte vara lönsamt, eller dö. Om zygot inte överleva och en kopia av en gen saknas, kan detta leda till skadliga recessiva gener uttrycks av cellen. Med en normal zygot bildas av två könsceller normala celler, dessa recessiva gener normalt maskerad av dominerande dem, så de är inte uttrycks av organismen.

flyttningar är oftast orsakade av röntgen framkallade skador på kromosomerna i cellen. De skador som gör obligationer inom kromosomerna svagare, vilket gör dem mer mottagliga för brytskador. Rasterna leda till många olika typer av kromosom mutationer, inklusive flyttningar. Några vanliga mänskliga sjukdomar orsakade av flyttningar är cancer, sterilitet och Downs syndrom.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.