Vad är en Power Rating?

En effekt är ett mått på den maximala effekt som kan användas med ett visst verktyg eller enhet. Denna effekt är förutsättning för att hålla användaren säkert och för att förhindra verktyget eller enheten blir skadade. Normalt märkeffekten från tillverkaren är något mindre än den faktiska maximala nivå för att ge ytterligare säkerhet.

Normalt märkeffekten för en enhet uttrycks i watt när motsvarar den verkliga makten. Den upplevda makt är dock uttryckt i volt-ampere. När det gäller stora kraftsystem, watt och volt-ampere kan uttryckas som en per enhet system märkeffekt.

För anordningar som ändrar elektricitet till mekanisk kraft eller upplösa makt, är märkeffekt ett mått på hur mycket de kan säkert skingra. Exempel på dessa enheter inkluderar motorer, motstånd, och högtalare. Märkeffekten för dessa enheter är vanligtvis bestäms av mängden värme som skapats av elkraft, eftersom värmen som skapas kommer att skada enheten om den når en viss nivå. Detta gäller särskilt för högtalare. Det är många faktorer gå in bestämma uteffekten baserad på värmeproduktion. Bland dessa finns den högsta temperatur vid vilken enheten kan säkert fungera och det temperaturintervall i vilket anordningen fungerar under normala förhållanden. Metoden för att kyla enheten är också beaktas. Av detta skäl kan en enhet ha olika motorstyrka för olika typer av kylsystem, exempelvis vattenkylning och luftkylning.

Enheter som omvandlar el till olika former, såsom transformatorer, eller att flytta det från en plats till en annan, såsom transmissionsledningar, kräver också en märkeffekt. I dessa fall är märkeffekt en mätning av den högsta effekt som säkert kan gå igenom enheten. Som med enheter som avleda makt, de som gör att flödet av el kommer att skadas om märkeffekt överskrids.

Värme är också en viktig faktor när det märkeffekt för utrustning såsom transformatorer. Den formel som används av ingenjörer för att bestämma motorstyrka för dessa typer av enheter, dock är annorlunda än den som används för dem som skingras el. Detta beror på den makt som omvandlas av produkten inte är direkt relaterade till mängden värme skingras.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.