Vad är en Homozygote?

En homozygoter är en organism som har ärvt samma allelen två gånger, en gång från varje förälder. Denna term används i förhållande till diploida organismer, organismer som har två kompletta uppsättningar av kromosomer. Motsatsen till homozygositet är heterozygosity, där organismen har ärvt en annan allel från vardera föräldern.

Tekniskt begreppet "gen" som en del av den genetiska koden som dikterar uttryck för en viss egenskap , medan begreppet "allel" används för att diskutera olika former av en gen. En locus är ett område på kromosom där en gen visas, och någon som är homozygot har samma allel vid samma lokus på båda kromosomer. Man kan tala, till exempel om en gen som kodar för ögonfärg, och sedan diskutera olika alleler som blå, brun, och hassel. Det är viktigt att komma ihåg att genetiska egenskaper kan påverkas av mer än en gen, och ibland samspel mellan flera gener är inblandade, vilket kan göra processen om arv ganska komplext. är Alleles beskrivs ofta i termer av att vara dominant eller recessivt. I fråga om en dominerande allel, behöver bara en kopia av allelen som ärvt för drag till manifestet. Med recessiva alleler, å andra sidan måste två kopior av allelen vara närvarande vid drag att uttrycka i organismer. När någon är homozygot för en dominerande drag innebär det att han eller hon ärvt två kopior av en dominant allel, och homozygot kommer, som en följd, passera den dominerande drag på alla ättlingar, vilket innebär att draget bör uttrycka i dessa avkomlingar också. En homozygoter som har två kopior av en recessiv egenskap kommer att uttrycka karaktärsdrag och skicka en kopia av den recessiva genen till efterkommande. Om den andra föräldern är homozygot för samma drag, kommer barnet att uttrycka drag, men om den andra föräldern är heterozygot, med en kopia av recessiva drag och en kopia av ett dominerande drag, som i huvudsak kommer bukt med den recessiva barnet endast har en 50% chans att uttrycka recessivt anlag.

Många genetiska förutsättningar är recessiva och människor som har dessa villkor måste vara homozygot vid locus som avgör om inte villkoret kommer att uttrycka. Ibland finns flera loci inblandade, vilket förklarar varför många genetiska egenskaper kommer i varierande intensitet, eftersom människor kan ha några av de inblandade generna, men inte andra. Någon som är homozygoter för en recessiv genetisk störning kommer att skicka problemet genen till ett barn, som kan vara ett bekymmer för dem som inte vill att barnen ska utveckla genetiska förutsättningar eller att bli bärare av sådana villkor.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.