Vad är Växtekologi?

Växtekologi är en gren av den vetenskapliga ekologiska området som är särskilt inriktad på växtpopulationer. Det finns ett antal ansökningar för växtekologi, allt från att hjälpa människor att utveckla lågt vatten trädgårdar att studera hotade ekosystem att lära sig om hur de kan skyddas. Forskare från detta område tenderar att komma från en tvärvetenskaplig bakgrund som kan funktionen utbildning inom en mängd vetenskapliga sysselsättningar, inklusive växt anatomi allmän ekologi, biologi, och så vidare.

Området växtekologi omfattar studier av växter och deras omgivning. Snarare än att bara titta på växter i ett vakuum, forskare fundera över hur de interagerar med varandra och sin omgivning för att skapa ett sammanlänkat system. Växtekologi kan vara att studera hela ekosystem, till exempel regnskog eller platå, eller undersöka särskilda intresseområden, som växtpopulationernas som klarar av att överleva nästa för förorenad ström. Plant miljöpartister också titta på djur, markförhållanden och andra influenser på en anläggning miljö.

Ekologi är en komplex och omfattande ämnesområdet som kan omfatta allt från att förstå hur naturliga miljöer funktion för hur människor interagerar med naturen, och hur olika beteenden kan i grunden förändra den naturliga miljön. I växtekologi, kan man fokusera på ämnen som klimatförändringar och dess effekter på växter, växt evolution, hur växter sprider sig i naturen, symbiotiska förhållandet mellan växtarter, växtsjukdomar, och så vidare. En stor del fältarbete deltar i växtekologi, forskare vilja se sina ämnen i naturen så att de kan lära i sitt sammanhang. Ett enda exempel på en anläggning kan ge intressant information och data, men egentligen ser att växtodling kan ge en forskare med ett mycket mer data. Till exempel tittar på en fabrik ensam, kan en forskare förstår inte varför bladen är formade som de är, men när forskaren ser anläggningen i naturen, han eller hon kan förstå att bladen ger någon form av fördel om anläggningen eller den omgivande miljön, alltifrån signalerar närvaro av den anläggning som pollinerare för att ge skydd åt plantorna så att de kan växa upp.

Växter utgör en viktig del av den naturliga miljön och växt ekologer är väl medvetna om detta. I ett friskt ekosystem, växter ger föda och skydd för djur och säker mark för att förhindra erosion, kasta skugga för att skapa mikroklimat, spara vatten för att hålla den i ekosystemet istället för att låta den gå förlorad, och delta i fördelningen och återvinning av organiskt material för att hålla ekosystemet blomstrande. Växter är också av stort intresse eftersom de producerar syre, och växter har mycket inblandad i skapandet av jordens nuvarande syrerika atmosfär.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.