Vad är ett Karnaughdiagram?

I sin enklaste form är ett Karnaughdiagram en grafisk genväg till att lösa problem som uttrycks i Boolesk algebra. Boolesk algebra är en form av matematik som använder två värden för att utföra beräkningar och skapa uttryck. Denna typ av algebra är en av de grundläggande idéerna bakom dator och digital kretsdesign, och Karnaughdiagram utvecklades först för att lösa vissa problem utan att använda långa beräkningar. Kartan i sin moderna form utvecklades av fysikern Maurice Karnaugh 1953. p

Karnaughdiagram syftar till att flytta för att lösa vissa problem borta från beräkningar och mot mönsterigenkänning. Dessa kartor används också för att hjälpa sålla visuell information och urskilja meningsfulla organisationer. Eftersom människan av naturen är duktiga på mönsterigenkänning, skyndade att använda Karnaughdiagram snabbt upp vissa aspekter av kretskonstruktion. En av Karnaughdiagram speciella styrkor är att hitta och visar möjliga lösningar på ras risker som finns brister i systemet, som orsakas av frågor om tidsplanerna. Ras faror som är av särskilt intresse för mjukvaruutvecklare, arkitekter nätverk och dataspecialister trygghet, eftersom de kan allvarligt äventyra och system skador. Ett Karnaughdiagram är ofta byggda som en rektangulär diagram indelade i rader och kolumner. Karnaughdiagram, även känd som Veitch diagram eller KV-kartor är det i huvudsak sanning tabeller-tabeller som visar alla giltiga kombinationer för en viss uppsättning värden. En Karnaugh eller KV-karta kan byggas med valfritt antal variabler, men praxis är att hålla antalet variabler i tabellen till sex eller mindre. Dessa variabler är oftast i Gray kod, ett antal system som uttrycker binära värden, eller ett system med endast 0 och 1.

Det verkliga värdet av Karnaughdiagram ligger i dess enkelhet. Eftersom ett Karnaughdiagram presenteras som i huvudsak ett rutnät, är strukturen enkel och lätt att förstå vid första anblicken. Rutnätet struktur ger också förenklade former av liknande variabler, vilket innebär att termer kan grupperas och grupperas som behövs för att lösa eventuella problem. På grund av strukturen i Karnaughdiagram, varje grupp av variabler leder till en enkel representation av förändringar i variabler. Angränsande variabler skiljs åt av en förändring i en enda variabel, vilket ytterligare förenklar verksamheten. Detta gäller oavsett hur många variabler används. Som ett resultat förblir Karnaughdiagram ett enkelt och användbart verktyg för många designers och ingenjörer som arbetar i digitala kretsar design och information theory.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.