Vad är PCR Känslighet?

Polymerase Chain Reaction (PCR) är en teknik som används för att förstärka ett prov av DNA. PCR känslighet syftar på hur effektivt ett prov förstärks. Känslighet är både en välsignelse och en förbannelse för människor som använder denna teknik för att förbereda DNA för analys. Flera saker kan påverka PCR-känslighet, och forskarna har genomfört en rad studier för att lära sig om saker som kan spela en roll för känslighet, och hur detta kan påverka resultatet av ett test.

Put enkelt, i en PCR-metoden, ett urval av DNA är i grunden uppackade att skapa två delar, och sedan uppmanas att reproducera, skapa flera kopior av DNA-sträng. Denna teknik tar fördel av det sätt på vilket DNA replikerar i den verkliga världen för att skapa ett stort urval som kan användas för analys. Med hjälp av PCR kan man förstärka ett litet urval för att titta på ett specifikt område av intresse och för att identifiera särskilda segment av DNA som kan vara en orsak till intresse eller oro. Den extrema känsligheten hos denna process innebär att PCR är mycket känslig för föroreningar. Om den som administrerar testet kontaminerar provet med DNA från hans eller hennes kropp, t. ex. av djurhår eller en flaga av huden, kommer provet skeva vara. PCR känslighet är ett stort problem i labbet eftersom människor vill undvika förorenade prover, om möjligt.

PCR känslighet är också en välsignelse, dock. Förmågan att förstärka allt och ingenting i urvalet innebär att en PCR kan användas för att hitta DNA som endast kan förekomma i spårmängder i ett prov. Till exempel kan en person med ett kroniskt tillstånd som hiv har en mycket låg virusmängd, vilket gör det svårt att faktiskt hitta kopior av viruset i patientens blod. Tack vare PCR känslighet, även mycket låga viral laster är mätbara, eftersom en enda kopia av viruset kommer att förstärkas när det körs genom PCR. I kriminalteknisk PCR-analys, kan PCR känslighet vara kritisk, eftersom det kan ge en tekniker för att identifiera främmande DNA i ett prov som skulle kunna ge en ledtråd till ett brott. Analys av forntida DNA-prover kan också vara komplicerat eller underlättas av känslighet. Möjligheten att förstärka ett litet prov på DNA kan vara en välsignelse när endast ett begränsat urval finns, som när en rättsmedicinsk antropolog har bara en enda tand att arbeta med när man vill identifiera någon, men det innebär också att ett begränsat urval kan äventyras bortom användning av förorening.

Många saker kan påverka PCR-känslighet. Den exakta som används i laboratoriet är en faktor, liksom föreningar som används för att behandla provet. Detta är anledningen till tekniker noggrant måste dokumentera processen, så att även studera resultaten kan söka problematiska metoder eller kemikalier som används som kan förvanskar eller ring dem ifrågasätts.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.