Vad är primtal?

primtalen är en ovanlig uppsättning oändligt antal, alla av dem hela (och inte bråktal eller decimaltal), och alla är större än ett. När teorier om primtal var espoused första ansågs nummer ett prime. Men i modern mening, kan man aldrig vara utmärkt eftersom man endast har en divisor eller faktor, nummer ett. I dagens definition ett primtal har exakt två delare, nummer ett och nummer själv. De gamla grekerna skapade teorier och utveckling av de första uppsättningarna av primtal, även om det kan ha en viss egyptiska undersökning av denna fråga också. Det intressanta är att frågan om primtal var inte mycket rörd eller studerat efter de gamla grekerna förrän långt efter medeltiden. Då, i mitten av 17th century, matematiker började studera rikligt utbud med mycket större fokus, och studien fortsätter i dag, med många metoder utvecklats för att hitta nya primtal. Förutom att hitta primtal, matematiker vet Det finns ett oändligt antal, även om de inte har upptäckt dem alla, och oändligt antyder att de inte kan. Upptäcka högsta bästa vore omöjligt. Det bästa matematiker skulle kunna sträva efter är att hitta den högsta kända prime. Infinity innebär att det skulle vara en annan, och ännu en i en oändlig sekvens utöver vad som har upptäckts. Det bevis för oändlighet primtal anor från Euklides studie om dem. Han utvecklade en enkel formel där två primtal multiplicerade ihop plus nummer ett skulle ibland eller ofta visar ett nytt primtal. Euklides arbete inte alltid visa på nya primtal, även med små siffror. Här arbetar och icke-fungerande exempel av Euklides formel:

2 x 3=6 +1=7 (en ny prime)

5 X 7=35 +1=36 (ett tal med många faktorer)

Andra metoder för att utvecklas primtal under antiken inkluderar användning av Eratosthenes såll, som utvecklades under det tredje århundradet f. Kr. I denna metod siffror är noterade på nätet, och nätet kan vara ganska stora. Varje nummer ses som en multipel av ett antal passeras tills en person når kvadratrötter av det högsta antalet på nätet. Dessa såll kan vara stora, och de är komplicerade att arbeta med i jämförelse med hur primtal kan manipuleras och hittade i dag. Dag, på grund av det stora antal flesta arbetar med, är datorer i allmänhet används för att hitta nya primtal, och är mycket snabbare till jobbet än människor kan vara.

det är fortfarande manuellt arbete att lämna in en eventuell primtal att många tester för att säkerställa att det är utmärkt, speciellt när det är extremt stor. Det finns även priser för att hitta nya siffror som kan vara lönande för matematiker. För närvarande de största kända primtal är över 10 miljoner siffror långt, men med tanke på oändlighet dessa temanummer det är klart att någon kan bryta denna tröskel vid ett senare tillfälle.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.