Vad är en Formell laddning?

En formell avgift är den mängd elektroner delas mellan atomer inom en molekyl. När en kemisk bindning uppstår mellan två eller flera atomer, är valenselektroner delas mellan atomerna. Detta är det yttersta lagret av elektroner i en atom. Huvudsak är det formella avgift avsedd att bestämma antalet elektroner varje atom bidrar till molekylen. Denna union kallas kovalent bindning .

Vid beräkningen av detta begrepp, det viktigt att förstå den rätta strukturen på molekylen. Detta kan göras visuellt, med hjälp av den metod som kallas Lewis struktur . Lewis struktur är en definierad uppsättning parametrar som gör det möjligt för vetenskapsmän och forskare för att kunna diagram hur atomer i en molekyl obligation tillsammans. En av de främsta fördelarna med att använda Lewis struktur är att de visar var de elektroner i en kovalent bindning finns, vilket gör det lättare att bestämma den formella resultat. De exakta Formell laddning Formeln är inte så mycket en matematisk ekvation, utan mer en allmängiltighet. Formell laddning först identifierades genom att finna antalet valenselektroner en viss atom när den är i grundtillståndet, vilket innebär att det inte har något onormalt kostnad. Inom varje molekyl, kommer det att finnas ett visst antal elektroner som inte är bundna till andra atomer. Dessa skall dras från beloppet för valenselektroner. Det sista steget är att ta reda på antalet elektroner i hela andra kovalenta bindningar inom molekylen, bör dessa i sin tur dras från det återstående antalet, ger en korrekt formell avgift. Den huvudsakliga skillnaden mellan den här idén om molekylära struktur och oxidationstillstånd är det faktum att elektronegativitet är inte beaktas med en formell avgift. Elektronegativitet är viktigt för att förstå hur stark dragningskraft kan mellan olika atomer. Detta bidrar bestämma oxidation nivå av en molekyl. Men med de formella avgiften, är syftet endast att avgöra vad kräva hela molekylen har som en enhet, snarare än att det är sannolikt att limma med andra element.

Genom att bestämma denna princip är det möjligt att avgöra om en viss molekyl har behållit hela eller förlorat några elektroner. En tumregel i formell ansvarar kemi är det faktum att antalet elektroner är oftast mycket nära noll. Ibland finns det ett negativt tal eller ett positivt tal, men ekvationen är inställd för att identifiera om antalet saknade elektroner. Till exempel, om en viss molekyl formulerar till följd av noll, än inga elektroner saknas från de ursprungliga delarna. Om det visar en negativ, förlorades dock då en av elektronerna.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.