Vad är Nanoengineering?

Nanoengineering är en nanotekniken. Nanoteknologi är ett samlingsbegrepp som omfattar alla områden inom vetenskap som verkar på nanonivå. En nanometer är en miljarddels meter, tre till fem atomer i bredd. Det skulle ta ca 40. 000 nanometer uppradade i en rad lika bredden på ett mänskligt hårstrå. Nanoengineering befattar sig med att manipulera processer som sker i skala 1-100 nanometer.

Den allmänna termen nanoteknologi används ibland för att hänvisa till gemensamma produkter som har bättre egenskaper på grund av att berikade med nanoskala material. Ett exempel är nano-förbättrad tooth-colored emalj, som används av tandläkare till fyllningar. Den allmänna användningen av begreppet "nanoteknik" sedan skiljer sig från de mer specifika vetenskaper som faller under dess rubrik.

Nanoengineering är en tvärvetenskap som bygger biokemiska strukturer mindre än bakterie, som fungerar likt små fabriker. Detta är möjligt genom att använda grundläggande biokemiska processer på atomär och molekylär nivå. Enkelt uttryckt, molekyler interagera genom naturliga processer, och nanoengineering drar fördel av dessa processer genom direkt manipulation.

Nanoengineering, i sin linda, har sett vissa tidiga framgångar med hjälp av DNA som en katalysator för att själv montera enkla konstruktioner. Under 2006 Brown University forskargrupp kunde växa zinkoxid nanowires på cirka 100-200 nm i längd genom smältning strängar av syntetiska DNA till kolnanorör. DNA, naturens handbok för att skapa material nerifrån och upp, är av särskilt intresse när det gäller nanoengineering. Att gruppera specifika DNA-kod en nanoengineer kan ställa upp villkoren för den genetiska koden för att utföra uppgifter som leder till biokemiska sammansättning av nanomaterial.

Konsekvenserna av att kunna manipulera "tillväxt" av material från atomär nivå upp är enorma. Nanoengineering kan potentiellt leda till en mängd revolutionerande material och produkter som skulle inte bara gynna områden som flyg, medicin och teknik, men vardagen. Nanoengineering kan leda till sådana praktiska tillämpningar som självrengörande färg som aldrig bleknar eller behov vaxning, plan med skinn som AVISAS sig och anpassa sig till olika aerodynamiska miljöer samt effektivare och renare bränslen brinner.

En av de mest spännande aspekterna av nanoengineering är att det ytterst är kostnadseffektiv och miljövänlig (råvaran är rikligt), icke-förorenande, och kräver lite energi. Nanoengineering tros vara ett lovande fält för unga vetenskaplig sinnen letar efter en möjlighet att rida på framkanten av en banbrytande våg av ny vetenskap rubrik vår väg. Det är allmänt anses nanotekniken kommer att ha en större inverkan på världen än den industriella revolutionen och beräknas vara flera miljarder dollar och 2015.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.