Vad är hållbar teknik?

Sustainable engineering är vetenskapen om tillämpningen av principerna för teknik och design på ett sätt som främjar en positiv social och ekonomisk utveckling samtidigt minimera miljöpåverkan. Detta uppdrag är till stor del uppnås genom insatser för att omforma och bygger om befintliga system som bygger på en analys av den nuvarande verksamheten, produktionskvalitet, och den funktionella brister som kunna hindra dessa processer. Sustainable engineering metoder kan tillämpas på en rad branscher, bland annat tillverkningsindustrin, nya och befintliga bygg, energi, transporter, avfallshantering och miljöåterställning. Kort sagt, alla branscher där energi är förbrukat eller resurser förbrukas kan dra nytta av ansvarig för hållbar utveckling. När det gäller befintliga energisystem, byggnader och industriella processer, samhällsbyggnad ingenjörer som specialiserat sig på hållbar teknik kommer typiskt över och riktmärke energi-och resursanvändning under en viss tid för att utvärdera funktion och prestanda. Detta bidrar också till att fungera som en markör för jämförelse analys mellan liknande system eller strukturer. Ingenjören kan sedan leta efter sätt att förbättra funktion och prestanda genom att identifiera och prioritera åtgärder som främjar hållbar utveckling och minska beroendet av icke-förnybara resurser. I själva verket motsvarar detta att öka den totala lönsamheten genom realiserade besparingar i driftskostnader. Dessutom krävs det normalt att ingenjören att föreslå nödvändiga ändringar i befintlig design eller konstruktion för att genomföra dessa strategier.

Ny konstruktion och utveckling är en annan sak. I själva verket är det generellt mycket lättare att skörda frukterna av hållbar teknik vid konstruktionen från grunden, så att säga. Dessutom är operativa besparingar typiskt förr är det bara att baseras på det faktum att om du installerar hållbara system vid start förbättra prestanda och livslängd av utrustningen eller byggnadstekniska material redan från dag ett. Rekommendationer om hållbar design kommer sannolikt att omfatta granskning av geotermisk konstruktion, sol-och vindkraft belysning, värme-och kylsystem, spillvärme och vatten återvinningssystem, och andra "gröna" initiativ.

I USA är hållbar teknik en växande industri och många universitet och högskolor erbjuder nu forskarutbildningen program på detta område. Dock är hållbar teknik en global rörelse med ett internationellt samfund som utövar metoder som sträcker sig över miljö-bevarande och restaurering. I själva verket var World Engineering partnerskap för hållbar utveckling (WEPSD) och Världskommissionen för miljö och utveckling både avgörande roll i utvecklingen av Earth Charter, ett internationellt avtal som syftar till att ge vägledning i riktning mot inrättandet av global hållbar utveckling som ett sätt att främja världsfreden och skydda mänskliga rättigheter och den biologiska mångfalden för framtida generationer.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.