Vad är en förnybar resurs?

Förnybara resurser är alla typer av medel som kan genereras i en takt som är minst lika med den snabbhet med vilken mänskligheten kan konsumera resursen. Samtidigt som anses kunna påfyllning över tid, resurser av detta slag brukar kräva ett visst mått av planerade och ansvarig odling och skörd för att försäkra att resurser finns för framtida generationer. Trä, läder och växtliv är exempel på förnybara resurser.

Många människor antar att förnybara och hållbara resurser är desamma, det finns en viktig skillnad. Hållbara resurser är de som kan utnyttjas efter behag, utan oro bryter leverans eller med att odla resurser för framtida skörd. Solenergi och vindkraft är två exempel på resurser som är mer exakt definieras som hållbar. När det gäller förnybar energi, en naturresurs som trä är ett bra exempel på en resurs som kan användas men måste fyllas på med tiden för att se till att utbudet är gott för kommande generationer. Detta är en orsak till att många träföretag gör det till en punkt att plantera nya träd efter skörd av en rad av träd har ägt rum. Tanken är att genom att ersätta träden nyligen bort att göra virke för byggande och andra träprodukter, samma land kommer att kunna ge samma mängd av produkten som efter en period av tjugo till trettio år.

Over tid har tyngdpunkten på användningen av hållbara och förnybara resurser för att förstärka eller ersätta användningen av icke-förnybara resurser blivit en prioriterad fråga för många människor. Med resurser såsom fossila bränslen i begränsad mängd, har odlingen av biobränslen från växter fått stor uppmärksamhet. Med tiden hoppas man att majs och liknande medel kan användas för att producera tillräckligt med bränsle för att ersätta användningen av bensin och andra produkter som idag produceras med fossila bränslen.

Utvecklingen av andra produkter från förnybara resurser är också en pågående process. Alternativ energi som produceras med hjälp av solenergi och vindkraft kan kanske så småningom öka insatserna för att använda biobränslen för att driva fordon och hem hetta som för närvarande är beroende av fossila bränslen. Ur detta perspektiv kan den pågående utvecklingen inom grön energi bidrar till att stödja en ansvarsfull användning av förnybara resurser genom att öka livslängden på fångsterna. Denna åtgärd skulle i sin tur innebära att träd skulle skördas mindre ofta, även om efterfrågan på nya bostäder förblev konstant.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.