Vad är radioaktiv kontaminering?

Radioaktiv kontamination är oreglerad utbetalning av radioaktiva ämnen, t. ex. radioaktiva gaser, vätskor eller partiklar, på en plats där de kan skada personer eller utrustning. Växter, byggnader, människor och djur kan alla bli kontaminerat av radioaktivt material som betalas ut i miljön. Luft, vatten, avfall och ytor är andra möjliga källor till radioaktiv kontaminering. Till exempel, om ett radioaktivt ämne är oavsiktligt spillts ut på golvet, kan enskilda sprida ämnet genom att helt enkelt gå på förorenade golvet. Ett antal händelser kan orsaka radioaktiv smitta. Om en nukleär explosion inträffar, till exempel, kan det resultera i att distributionen av radioaktiv smitta. Detta fenomen kallas vanligen ett radioaktivt nedfall. När ett radioaktivt ämne som inte är korrekt förpackade i en bas containern kan den spridas till andra objekt, som orsakar radioaktiva föroreningar. Radioaktivitet kontaminering kan också vara en oundviklig följd av vissa beteenden. Till exempel är radioaktivt material automatiskt frigörs vid kärnbränsle upparbetning.

Radioaktivt avfall kontaminering kan ske externt, internt eller via miljön. Extern kontaminering uppstår när det radioaktiva materialet, vanligtvis i form av stoft, pulver eller vätska, får på en persons hår, hud eller kläder. Intern kontamination äger rum när en person andas, sväljer eller absorberar ett radioaktivt ämne. När radioaktivt material sprids eller släpps ut i miljön, uppstår miljöförorening.

Effekterna av radioaktiv kontaminering varierar, beroende på vilken typ av radioaktivt ämne, nivån på inneslutning och i vilken grad det delades ut. Radioaktiv kontaminering effekter är vanligtvis låga för låga nivåer av radioaktiva material som har minimal inneslutning problem. Även i låga fall, måste dock skadligt material ofta rensas upp och sedan att bortskaffas.

Å andra sidan kan höga halter av föroreningar riskerar att påtagligt både människor och miljö. Om personer blivit kontaminerade med radioaktivt material, kommer de att utsättas för strålning tills materialet tas bort från deras kroppar, hår och kläder. Effekterna av radioaktiva inneslutning bero på graden av radioaktivitet och kemiska toxicitet av ämnet. I vissa fall kan ämnet att spridas i hela kroppen och snabbt avlägsnas. I andra fall kan dock betydande försämring inträffa, såsom organskador eller fel.

Radio kontaminering kontroll kan ske genom att inleda säkerhetszoner kring förorenade områden. Säkerhetszoner syftar till att minska tillgången till radioaktiva material som kan negativt påverka folkhälsan. Kontroller också kräver vanligen individer som arbetar i säkerhetszoner vara utbildad personal som använder lämplig säkerhetsutrustning.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.