Vad är kommutativ Property?

commutative egendom är en gammal idé i matematik som fortfarande har många användningsområden i dag. Huvudsak de verksamheter som faller under commutative egendom är multiplikation och tillägg. När du lägger till 2 och 3 tillsammans, gör det egentligen ingen roll i vilken ordning du lägger dem. Likaså när du multiplicerar 2 och 3 tillsammans, du kommer att få samma resultat om du exempelvis 2 gånger 3 eller 3 gånger 2. Dessa fakta uttrycker grundläggande principer för kommutativ egendom. När de för två siffror i en operation inte påverkar resultat, då operationen får kommutativ. Begreppet denna fastighet har förstått i årtusenden utan namnet på den användes inte mycket förrän i mitten av 19th century. Commutative kan definieras som att ha en tendens att byta eller ersätta. I matematik klasser får eleverna lära sig om commutative egendom som det gäller för multiplikation och addition. Även i senare primära kvaliteter studenter kan studera commutative egendom dessutom med formler som a + b=b + a. Alternativt kan de snabbt engagera sig i minnet att axb=bx a. Eleverna lär sig ofta en närstående egendom kallas associativa egendom, som även behandlar ordning i multiplikation och addition. Vanligen associativa fastigheten används för att visa att motsvarande mer än två siffror med samma operation (addition eller multiplikation) kommer inte att påverka resultatet: t. ex. a + b + c=c + b + A och är också lika med B + A + C. är några operationer i matematik kallas Icke-kommutativ. Subtraktion och division faller under denna rubrik. Du kan inte ändra ordningen på en subtraktion problem, om inte siffrorna är lika varandra, och få samma resultat. Så länge en inte lika b, a-b är inte lika med b-a. Om a och b är 3 och 2, 3 till 2 motsvarar 1 och 2-3=-1. 3 /2 är inte detsamma som 2 /3.

Många elever lär sig commutative egendom samtidigt som de lär sig begreppet ordning av insatser. När de förstår den här egenskapen att de kan förstå om en math problem måste lösas i en viss ordning eller om att man kan bortse från eftersom transaktionen är kommutativ. Även denna fastighet kan tyckas ganska enkla att förstå det inte stödja mycket av vad vi vet och anta om vilken typ av matematik. När eleverna studerat mer avancerad matematik, ser de mer komplexa applikationer av fastigheten i aktion.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.