Vad är en Renewable Energy Council?

A Renewable Energy Council är en organisation som investeras i att utforska och integrera förnybara energikällor i en gemenskap. Normalt icke-statliga organ, förnybar energi råd utföra en rad uppgifter som rör forskning, utveckling och tillämpning av ny teknik. Intresset för förnybar energi råd kan vara extremt smal eller bred fokus med olika organisationer som engagerar sig i lokala, regionala, hela landet, eller till och med globala insatser för att förbättra och öka användningen av förnybara energikällor. Målet för de flesta förnybara energikällor råden är ganska likartade: att förbättra marknaden för förnybar energi i syfte att göra det till ett livskraftigt alternativ i ett område. Det finns flera sätt en Renewable Energy Council kan använda för att nå detta mål. Många nämnder anställa miljö vetenskapsmän och forskare, för att få korrekta uppgifter om nuvarande energiförbrukning och diagram eventuella skador eller föroreningar som orsakas av icke-förnybara energikällor. Genom att släppa statistik om skador på miljön och andra potentiella problem med Current Power trender, kan råden öka allmänhetens medvetenhet om behovet av nya val.

Några råd fokuserar på att utbilda allmänheten om förnybar energi alternativ och den miljöpåverkan som orsakas av icke-hållbara former av makt. Öka miljömedvetenheten om energi-orsakat förorening är en viktig faktor för att få konsumenterna att vilja ha en förnybar val. Genom att lära allmänheten om de potentiella fördelarna med förnybar energi, såsom miljömässig stabilitet och potentiellt lägre energikostnader och möjligheten till nya arbetstillfällen i branscher inom förnybar energi, förnybar energi råd kan bidra till att skapa en bättre marknad för nya former av alternativ energi. finns många förnybar energi råden anges som ideella eller välgörenhetsorganisationer. Även medlemskap varierar från en grupp till en annan, ledamöter är ofta företag eller företag inriktade mot att skapa förnyelsebar energi produkter eller teknik. Vissa grupper får också individuellt medlemskap. och många acceptera donationer från allmänheten mot specificerade orsaker eller operationer. Eftersom medlemmarna i förnybar energi råden är ofta involverade i energibranschen, information och statistik som de grupper som ofta ses av kritiker som subjektiva.

A Renewable Energy Council kan alla storlekar, från ett skoldistrikt organisation till en multinationell insats. En av de största råden som finns är European Renewable Energy Council (EREC), som fungerar som en paraplyorganisation för nio andra stora europeiska koncerner alternativ energi. I USA, är en av de största alternativa energikällor grupperna amerikanska rådet om förnybar energi, en Washington-baserad organisation med över 600 anslutna företag. The American Council är känd för sitt ständiga samtal med det amerikanska utrikesdepartementet, och betraktas av många som den mest inflytelserika Renewable Energy Council i USA.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.