Vad är elektromagnetiska vågor teori?

Konceptet kallas elektromagnetisk våg teorin sitt ursprung i det arbete som James Clerk Maxwell och Heinrich Hertz. Enligt de elektriska och magnetiska ekvationer postulerade av Maxwell, elektromagnetiska fält likna en våg i både struktur och handling. Elektromagnetiska vågor sammanfaller med mätning av ljusets hastighet, vilket gör ljus en elektromagnetisk våg själv.

Elektriska fält är geografiskt, varierande och genererar ett magnetfält som är tidsvarierande. Likaså kommer magnetfält göra samma sak för elektriska fält, vilket gör de två begreppen fungerar unisont. Samman de två områdena kommer att svänga och skapa en elektromagnetisk våg. De fysikaliska egenskaperna hos elektromagnetiska vågor teori i form av elektrodynamik. Denna aspekt av teorin innebär att alla typer av elektromagnetiska fält som finns i samma utrymme anses vara ett vektorfält, en våg med riktning och längd. Som sådan kan man slå ihop tillsammans med andra vektorfält. Till exempel när en elektromagnetisk våg konsekvenser en molekyl, atomerna inom denna molekyl börjar svänga, avger sin egen elektromagnetiska vågor, påverkar den ursprungliga vågen. Enligt elektromagnetisk våg teorin kommer detta leda till brytning, en förändring i hastighet, eller diffraktion, en förändring i våglängd. Eftersom ljuset är en typ av elektromagnetiska vågor, bestämmer teorin att den svängning ljuset inte kan påverkas av andra statiska elektriska eller magnetiska fält. Men samspelet mellan vissa yttre händelser, såsom ljus färdas genom en kristall, kan ha en effekt. Enligt elektromagnetisk våg teorin magnetfält påverkar ljus gör att Faradayeffekt och elektriska fält påverkar ljus gör att Kerr verkan, en minskning med ljusets hastighet vågor.

Frequency är en mycket viktig aspekt av elektromagnetisk våg teori. Svängning av vågen mäts i Hertz, enheten för frekvens. En Hertz är lika med en svängning per sekund. När en elektromagnetisk våg, som i fallet med ljus, skapar vågor på olika frekvenser, anses det ett spektrum.

Små partiklar av energi som kallas fotoner är grundläggande enheter för elektromagnetisk strålning. Eftersom fotoner resa, följer våg och skapar en frekvens proportionell mot partikeln. Fotoner absorberas av atomer, som i sin tur, hetsas elektroner. När elektronen når en tillräckligt hög energinivå, undgår den positiva dragningskraft kärnan. Om elektronerna energinivån minskar, är en foton av ljus som avges.

Den elektromagnetiska vågor teorin att acceleration av en elektrisk laddning eller förändring i det magnetiska fältet producerar strålning. Denna strålning kan komma i form av antingen en våg eller en partikel. Hastighet, våglängd och frekvens är de faktorer som är förknippade med vågor. Partiklar innehålla individualiserade energi lika med frekvensen. Oavsett vilken typ, resor elektromagnetisk strålning vid ljusets hastighet i vakuum. Detta faktum fick Albert Einstein att fastställa relativitetsteorin.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.