Hur många arter av djur finns det?

Det finns ca 1. 250. 000 identifierade djurarter. Detta inkluderar 1. 190. 200 ryggradslösa djur, bland dem 950. 000 insekter, blötdjur 70. 000, 40. 000 kräftdjur, och 130. 200 andra. Det finns omkring 58. 800 identifieras ryggradsdjur, inklusive 29. 300 fiskar, groddjur 5. 743, 8. 240 reptiler, fåglar 9. 800 och 5. 416 däggdjur. Som en jämförelse är nästan 300. 000 växtarter känd.

Viktigt är siffrorna ovan tar inte hänsyn till arter som ännu inte har fångats eller beskrivits vetenskapligt. Forskarna beräknar att det kan finnas så många som 10-30 million oidentifierade insektsarter, många av dem som bor i regnskogen, och upp till 1 miljon kvalster arter. Kvalster är små leddjur, en grupp av djur som rör men inte samma som insekter. Det är uppenbart att den moderna vetenskapen är inte medvetna om alla arter på jorden. När Carl von Linné och hans elever ut för att registrera alla de arter som de kunde i mitten av 18-talet fann de drygt 15. 000 arter av djur. Idag uppskattningar av det totala antalet arter av djur på jorden rad 2 till 30 miljoner. Förutom alla de arter av djur finns det mellan 10 miljoner och 1 miljard arter av bakterier och arkéer. Vad mer, antalet arter idag är tänkt att representera endast 1% av alla arter som någonsin levt. Vissa massa utdöenden har tidigare död på så många som 97% av alla arter.

Tyvärr är antalet djurarter på jorden idag trängs. En utdöende kallas Holocene utdöendet pågår, som orsakats av människan. När människor först spridda över hela världen, gick många arter utdöda, inklusive alla Pleistocen megafuna, som utplånades helt av 9000 år sedan. Dessa inkluderar mammut, mastodont, auroch, Saber-tandad tiger, Grottbjörn, short-faced björn, Jättevarg, camelops, Wooly noshörning, jätteödlor, många pungdjur och andra. Idag, med blomstrande befolkningsgrupper, global uppvärmning, och omfattande skogsavverkning och tjuvjakt, är förstörelse av tusentals arter fortsätter.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.