Vad är skillnaden mellan median och medelvärde?

Medelvärde och median är mått på central tendens i en datamängd. Medelvärdet och medianen båda undersöka var, i en uppsättning data, siffror sannolikt kommer att uppstå med de mest frekvens. Beroende på vilken typ av datamängd, kan man vara ett bättre sätt än ett annat med att utvärdera data och komma med statistiska resultat. Att få betyda något är detsamma som att få det genomsnittliga antalet i en datamängd. Summan av siffrorna i satsen divideras med det totala antalet i en uppsättning. Således kan till exempel en lärare utvärdera fem Testresultaten, alla har samma tyngd, att bestämma ett betyg för en student.

Säg de fem Testresultaten är 80, 85, 60, 90 och 100. Dessa siffror skall läggas samman och deras summa är 415. Läraren delar sedan 415 med 5 för att få den genomsnittliga poängen 83. När du använder menar, siffror läraren Testresultaten resultera i en B-klass i klassen.

I ett medianvärde mätningar är uppgifter ordnas från lägsta till högsta: 60, 80, 85, 90 och 100 . Mitten nummer i denna uppsättning är medianen. I vårt exempel är medianen 85, den tredje och mitt nummer i uppsättningen. Detta varierar något från medelvärdet av 83. En lärare kanske vill titta på en median poäng, eftersom det tenderar att utesluta en låg poäng som 60, en låg D.

Medelresultaten tenderar att påverkas av extremvärden, uppgifter som tenderar att vara långt från centrala tendenser till antalet. Alltså till exempel om 60 poäng blir 40 poäng, fortsätter medel för att minska, medan medianvärdet, ges 5 Testresultaten förblir densamma. Så i vissa fall kan medianen vara ett bättre mått på centrala tendenser att rabatter vikten av nummer utanför dataområdet.

Å andra sidan, i vårt exempel, kan läraren helt enkelt vara intresserad av att se alla tester bidra till klassen. Alltså en avvikande värderingar som påverkar den genomsnittliga kommer att resultera i ett lägre totalt betyg.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.