Vilka olika typer av astronomiska instrument?

astronomiska instrument avser i allmänhet en viss typ av utrustning som används för att studera, observation eller mätning av himlakroppar. De är en viktig del av vetenskapen om astronomi. Astronomiska instrument brukar klassificeras i två kategorier. Den första kategorin omfattar alla instrument som används för observation, såsom teleskopet. Den andra kategorin avser instrument som används för inspelning eller standardisera de uppgifter som observationella instrument.

Observationell astronomiska instrument kan användas för att bestämma storleken och strukturen på en himlakropp. De kan också användas för att beräkna dess avstånd från jorden. Andra instrument samla himmelska material som släpps ut från objekt såsom strålning. Strålning kan bidra till att ge värdefull information om vad som kännetecknar dessa fenomen. att anställa särskilda astronomiska instrument vanligtvis beror både på exakt himlafenomen en astronom studerar och målen för studien. Att olika typer av astronomiska fenomen har bidragit till utvecklingen av olika typer av instrument för att studera dem på ett mer exakt sätt. De särskilda målen för astronomer har också nödvändigt för utvecklingen av nya tekniker för att kunna analysera dessa fenomen. P

Teleskop allmänt anses vara en av de grundläggande astronomiska instrument. Science historiker spåra ofta historia teleskopet till början av människans användning av glas och linser. Historiker har föreslagit att den första teleskopet uppfanns år 1608 i Holland, även om identiteten på den exakta uppfinnaren diskuteras. Under de följande åren utvecklade Galileo vad som allmänt betraktas som en bättre modell av dessa tidigare konstruktioner. är alla typer av teleskop brukar delas in i tre kategorier: refracting teleskop, reflekterande teleskop, och spegel lins teleskop. Dessa teleskop skiljer sig åt i hur de använder linser eller speglar för att fånga ljuset. Kosttillskott kan också läggas in på det centrala planet av teleskopet för att utföra specifika uppgifter. Ett termoelement kan införas för att mäta temperaturen på himlakroppar. Spektrografer kan användas för att utvärdera ljus, medan fotoelektriska celler kan användas för att mäta ljushet.

radioteleskop används för att samla radiovågor som avges form himlakroppar. Dessa instrument är normalt bildas från radio antenner. Eftersom många himlakroppar sänder ut strålning på radiovåglängder kan radioteleskop användas för att samla in olika data om arten av dessa föremål.

Det interferometer är en typ av astronomisk instrument som kan bidra till att avgöra storleken på en himlakropp. Dessa instrument samla in uppgifter om inblandning mönstret av fenomenet. Matematiska formler kan sedan användas för att beräkna data som storleken av fenomenet.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.