Vad är tolerans?

För att uttrycka det mycket enkla ordalag, tolerans innebär att tolerera eller stå ut med skillnader. Det innebär att visa respekt för den ras, religion, ålder, kön, åsikter och ideologier av andra människor eller grupper. Tolerans betyder olika saker för olika människor. Det är när något är obehagligt att tolerans förväntas, och mer politiskt korrekt kulturer, krävde.

Tolerans kan visas på många sätt. En person kan helt oense med andra på varje fråga från religion till samkönade äktenskap, men samtidigt respektera människor med olika åsikter och att behandla dem med värdighet och respekt. Oenighet ensam inte lika intolerans. Ett problem är att toleransen är ibland ensidig. De som inte håller med en särskild fråga måste respektera åsikter från dem som förespråkar det, men vissa företrädare känner sig föranledda att märka dem som inte håller med hatiska ordalag, och vice versa. Människor på båda sidor av en fråga skall vara toleranta mot varandra, så att tolerans att vara effektiva. När det gäller kontroversiella frågor, kan tolerans också innebära ett "låt oss enas om att oense" hållning. Det betyder inte att en person har att acceptera eller omfamna ord, handlingar, eller idéer som är emot hans eller hennes värderingar eller övertygelser. Det betyder bara att varje person som går med på att respektera den andres rätt att hans eller hennes känslor i frågan. När båda parter har uttryckt sina åsikter, och det är uppenbart att varken kan byta ställning, samtycka till oense är ofta den mest godo resultatet.

En viss grad av tolerans är nödvändigt i varje civiliserat samhälle, men det är inte realistiskt att tro att alla människor kan uppnå fullständig tolerans på varje fråga. Det strider mot människans natur, eller den instinktiva impuls vissa att dra sig bort från människor eller saker som är annorlunda eller okända. Tolerans är en lärd egenskap, en dygd, som kräver ärlig ansträngning för varje person. Det tar tid att utveckla verklig tolerans, och det tar också engagemang.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.