Vad är Mecka-avtalet?

Mecka-avtalet, även känd som "Mecka förklaringen," är ett avtal mellan två palestinska fraktioner av makt, Hamas och Fatah. Vid tidpunkten för Mecka-avtalet, representerades Hamas av Khaled Mashaal och av den palestinska premiärministern Ismail Haniya. Fatah representerades av Mahmoud Abbas, president palestinska myndigheten, och även av en medlem av det palestinska parlamentet, Mohammed Dahlan.

Final bestämmelserna i Mecka avtalet genom samtal mellan Hamas och Fatah företrädare, som varade i mer än en vecka, och ägde rum i den saudiska staden Mekka. De primära målen för Mecka-avtalet var att väcka våldsamma striderna mellan de två fraktionerna att upphöra, samt att bilda en ny palestinsk regering som grundar sig på nationell enighet. Striderna, som hade blivit allt våldsammare under året fram till Mecka-avtalet, hade varit koncentrerad till områden på Västbanken och Gazaremsan.

Hamas ledare Khaled Mashaal, och Fatahs ledare Mahmoud Abbas dök upp i en offentlig ceremoni den 8 februari 2007 i staden Mecka. Här två undertecknade Mecka-avtalet, och aviserade ytterligare mål som innehas av respektive parter. Mashaal krävde ett omedelbart slut på våldet mellan Hamas och Fatah, medan Abbas bad den anslogs regeringen att följa tidigare överenskommelser mellan Palestina och dess territorium rival, Israel. Den nya regeringen delegerats av Mecka-avtalet får Ismail Haniya att vara statsminister. Befattningar inom den palestinska kabinettet delades mellan Hamas, Fatah, och fyra andra palestinska grupper, medan områdena för finansiering, inredning, och utrikesfrågor delegerades till oberoende parter. Kanske besvikelse att det internationella samfundet, gjorde Mecka-avtalet nämns inte särskilt i Israel, eller om alla planer på att erkänna Israels territoriella legitimitet.

År 2007 juni, Mecka Avtal tycktes ha rasat. Dåvarande ordförande palestinska myndigheten, Mahmoud Abbas, hade avslagit enade regeringen dikteras av Mecka-avtalet. Spänningarna mellan Hamas och Fatah exploderade igen i kris, sporra arabiska ministrar och chefer för andra arabländer att ringa krismöten. Talespersoner för Saudiarabien, som hade förhandlats fram Mecka-avtalet krävde palestinska fraktioner att åter ansluta sig till de villkor som förhandlats fram däri. Saudiarabiens utrikesminister Saud al-Faisal uttryckte också att det åter uppstår en konflikt mellan Hamas och Fatah tjänade territoriella intressen i Israel, och var således självförgörande båda palestinska grupper.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.