Vad bör jag veta om Sudan?

Sudan, vanligen kallad enkelt Sudan, är ett stort land i nordöstra Afrika. Sudan är faktiskt den tionde största landet i världen, med en total yta på 967. 495 sq mi (2. 505. 813 km2). Sudan har en total befolkning på 36. 992. 490, vilket är relativt lågt för ett land av den här storleken. Huvudstaden Khartoum, som betyder "Elephant Trunk," är den ekonomiska centrum av landet, men inte den största staden. Khartoum har den största flygplatsen i Sudan, alla de främsta universitet, och den största och modernaste hotell. Omdurman, den största staden i Sudan, är i närheten. Omdurman är industriellt centrum i landet.

Sudan har gått runt från hand till hand i århundraden. Sudan har varit bebott i minst 60. 000 år, med egyptierna spelar en viktig roll i dess historia och kulturell tillväxt. Araberna kom inte fram i Sudan fram till 13-talet, men när de gjorde, tog de över både den politiska och kulturella arv i landet.

I början av 19th century, var Sudan under inflytande från Egypten. I början av nästa århundrade hade dock britterna tagit över och hade kontrollen över Sudan tills landet blev självständigt 1956. Sudan har nu en nationell samlingsregering, som är en totalitär regim helt under kontroll av den politiska och militära ledare, Omar al-Bashir. Sudan är i krig eller konflikt med flera av sina grannar. Regeringen har också vägrat att låta FN: s kommittéer för att resa in i landet.

Sudan demografiska är nästan jämnt fördelade mellan afrikanska etniska stammar och araber. Arabiska och engelska är båda officiella språk, även över hundra dialekter som talas i hela landet. De flesta invånarna i Sudan är muslimer.

Sudan har ett blomstrande export system av råolja, även om det prekära läget i landet gör att vissa branscher är fortfarande underutvecklad. Sudan producerar även mangan, guld, koppar och krom. Jordbruket har varit den viktigaste inkomstkällan för landet under det senaste århundradet eller så. De okvalificerade arbetskraften huvudsakligen arbetar inom jordbrukssektorn.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.