Vilken roll av Jungfru Maria i den katolska kyrkan?

vördnad av Jungfru Maria är en viktig praxis inom katolicismen. Till katoliker, har Jungfru Maria enorma betydelse som Guds moder, fartyget genom vilket Gud blev människa. Det finns dock förvirring och anklagelse, särskilt från andra sekter i kristendomen, att katoliker tillber Maria och andra helgon. Detta är en konflikt som har funnits i århundraden, eftersom det enligt skriften, ära och tillbedjan ska ges till Gud, och "dyrka" Jungfru Maria skulle vara i direkt strid med dyrkan av den ende Guden. I själva verket inte visa katoliker inte jungfru Maria som en Gud, och har aldrig gjort det. Men många böner och framställningar sägs Maria för att be henne att ingripa med sin son. Den typ av förbön är att det är en begäran om en person i himlen för att ingripa med Gud och föra framställarna böner till meddelandet om Gud. Jungfru Maria, i Ave Maria bönen uppmanas att "be för oss", inte "ge våra önskemål. " Under lång tid, särskilt när SKÄRSELDS åsikter var vanliga, trodde man att endast den av förmedling böner för en person i himlen kunde lyfta människor från skärselden till himlen. är Jungfru Maria ses som den ultimata medkännande människa, och helig, delvis på grund av hennes vilja att ansluta sig till Guds vilja. För den tidsperiod då hon bodde, bärande ett barn utan att först gifta var en monumental begäran. Vidare hade jungfru Maria att villigt offra barnet, överträffar även Abraham, i hennes förmåga att inte blanda sig i Guds vägar och medel.

Undervisningen i den obefläckade avlelsen bär också nämna. Mary är en jungfru, är fylld av Guds kärlek, som skapar Kristus, och trots sin oskuld föder. Hon är ett levande exempel på god Gud kan göra bara man kommer att lyda, och hon föder kristendomen och katolicismen. Detta gör henne både kraftfullt och viktigt. Katoliker tror inte att Jungfru Maria är källan till Kristi gudomlighet, utan istället den mest villig och barmhärtig Guds tjänare, utom Kristus. En annan viktig aspekt av Jungfru Maria är att hon är född utan " arvsynd. "Idag arvsynden kommer att avfärdas av de flesta katoliker som ett föråldrat koncept. Fram till andra Vatikankonciliet, trodde katoliker alla som döptes inte behållit den ursprungliga synden av Adams och Evas olydnad mot Gud i Första Mosebok. Odöpt barn fick stå utanför himlens portar i Limbo, i evighet för underlåtenhet att döpas.

Även om den katolska kyrkan berodde på läran om arvsynden som en förutsättning för dopet, insisterande på att Maria var född utan arvsynd var en viktig undervisning. Endast ett syndfritt person var ett lämpligt fartyg för Kristus. Det är mycket diskussioner om Marias sexuell relation med Joseph efter Kristi födelse. Medan vissa katoliker tror hon behöll sin oskuld, de flesta tror att Jesus hade syskon.

Ur ett praktiskt sätt stödjer Jungfru Maria också kvinnans roll i kyrkan. Mary är en tjänare, en mor och liv fritt från synd. Hon gör vad Gud säger till henne att göra. Kvinnor bör tjänare, mödrar, fastighetsskötare, och sträva efter syndfria levande. Kopiering Mary förutsätter att kvinnor inte tar en ledande roll i kyrkan, utan i stället en roll för träldom. Detta förstärker den katolska läran om att kvinnor inte är avsedda att vara präster.

Slutligen, de flesta katoliker känner en stark personlig relation till Maria, eftersom hon är i en mening, mor till alla. Till Fadern, representeras som Gud, Kristus och den helige Ande, vill du ta med dig stora problem. Böner för Marias förbön kan ta upp små sår och gör ont som inte får tillräckligt stor för att prata med Gud om. Precis som ett barn kan springa till mamma för komfort efter ett fall, många katoliker känner Maria är tillgänglig på detta sätt som en modersgestalt. Katoliker vända sig till henne för att få stöd och kom ihåg att hon är helt mänsklig, inte gudomlig, och be för hennes böner, sin medkänsla och kärlek, känna hennes natur att vara en evig hopp och nåd.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.