Vad är skillnaden mellan östra och centrala Europa?

Skillnaden mellan Östeuropa och Centraleuropa är en fråga om perspektiv och personlig definition. Enkelt uttryckt finns det ingen entydig, allmänt accepterad definition klart definiera vilka länder som ingår i Centraleuropa och som i Östeuropa. I vissa fall kan en del länder gör båda listorna, ytterligare öka den tvetydighet av orden.

Förenta Nationerna har ett klart definierat begrepp för Östeuropa. Det omfattar följande länder: Vitryssland, Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Polen, Moldavien, Rumänien, Ryssland, Slovakien och Ukraina. Dock fortfarande FN tiger om vad som kan representera Centraleuropa, utan föredrar att skilja den europeiska kontinenten i norra, södra, östra och västra regionerna.

Historiskt sett sedan mitten av 20th Century, termen östeuropa har kommit att betyda de länder som var skild från Västeuropa med politisk filosofi. Mycket av denna definition hade att göra med de länder som var knutna till Sovjetunionen under det kalla kriget. Men sedan hösten många av de kommunistiska regeringar har länderna definierar östeuropa varit föremål för förändring.

Centraleuropa, däremot, kan omfatta många av dessa länder. Igen, eftersom det inte finns någon allmän definition, kan det vara mycket svårt att säga vad länderna i Centraleuropa. Dock har vissa länder försökt att definiera sig själva. De centraleuropeiska länderna Travel Association omfattar nationer i Österrike, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Polen och Slovakien. Som framgår av denna förening, hösten några kommunistiska regimer har blandat ihop definitionen av Östeuropa. I själva verket, eftersom de politiska motsättningarna inte längre är lika extrem, kan Centraleuropa kommer snart att representera en tydligare definition. Detta Travel Association består av båda länder som skulle ha ansetts Västeuropa och Östeuropa under det kalla kriget. Således, när vi går längre bort från 20th Century, kan termen Centraleuropa bli tydligare.

Ofta vissa organisationer vag definition av Central-och Östeuropa helt och hållet. De gör detta genom att kombinera båda grupperna i samma kategori och kan även omfatta två geografiska områden i sina officiella namn. Ett exempel på detta skulle omfatta regionala och miljömässiga för Central-och Östeuropa.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.