Vad är den Internationella valutafonden (IMF)?

Internationella valutafonden (IMF) är en organisation som främjar och underlättar den monetära samarbetet mellan länder och stabiliteten i monetära utbyte. IMF arbetar också för att främja ekonomisk tillväxt och sysselsättning i dess 184 medlemsländer och för att ge tillfälligt stöd till länder. Dess overreaching Målet är att undvika lokala eller globala finanskrisen, såsom den stora depressionen på 1930-talet. IMF bildades i juli 1944 vid FN: s monetära och finansiella konferensen i Bretton Woods, New Hampshire. Den primära metoder att IMF använder för att uppnå sina mål kan nämnas "övervakning", utlåning och tekniskt bistånd. Termen övervakningen avser övervakning och rådgivning att IMF ger till sina medlemsländer. Varje år bedömer IMF den ekonomiska situationen i medlemsländerna, liksom effektiviteten i sina ekonomiska politiken och finanspolitiken. Detta, förutom att ge konstruktiva råd om utformningen och genomförandet av politiken, utgör övervakning aspekt av IMF. Denna funktion av IMF har lett till ökad öppenhet och insyn i medlemsländernas ekonomiska strukturer.

Utlåning, ett redskap för IMF, bidrar till att förhindra potentiella ekonomiska kris och främja ekonomisk tillväxt. I det fall det land kämpar för att betala av sina skulder, arbetar IMF att inrätta en betalning struktur som är lättare att hantera. IMF använder också utlåning för att bekämpa fattigdom, ofta i samarbete med Världsbanken. Ekonomiskt stöd ges genom fattigdomsminskning och ökad tillväxt (PRGF) och exogena chocker Facility (ESF).

IMF ger tekniskt stöd genom att hjälpa medlemsländerna att utforma och anta framgångsrik ekonomisk politik. Den ger råd om skattepolitik, politik som rör penningpolitik och växelkurser och reglering av bank-och finansiella system.

IMF är ansvarigt inför sina 184 medlemsländer. En styrelse bestående av en centralbankschef från varje land styr IMF. Styrelsen sammanträder årligen, medan Internationella monetära och finansiella kommittén sammanträder vartannat år. Den dagliga driften av IMF leds av styrelsen, som består av 24 ledamöter. IMF finansieras av kvoter, eller abonnemang, som betalas av medlemsländerna utifrån deras särskilda ekonomiska förmåga.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.