Vad är FN: s generalsekreterare?

Förenta nationernas generalsekreterare rekommenderas av säkerhetsrådet och utses av generalförsamlingen. Det ansvar som ingår i denna position är många, eftersom det symboliserar Förenta nationerna (FN). Generalsekreteraren ges uppgifter från alla organ inom FN-systemet. Den dagliga uppgifter från FN: s generalsekreterare består av samråd med världens ledare, gå på FN-kommitténs möten, resor över hela världen för att hålla jämna steg med den globala problem i medlemsstaterna. Generalsekreteraren är också chef för den administrativa kommittén för samordning, vilket gör henne att träffa cheferna för FN-organ, fonder och program i syfte att ta ledningen frågorna för byrån. En av de huvudsakliga ansvarsområden Förenta nationernas generalsekreterare är att se till att medlemsländerna görs medvetna om att utveckla, brådskande internationella frågor. Denna skyldighet skall uppfyllas även med risk att inte hålla med medlemsstaterna. Generalsekreterarens förmåga att utföra denna uppgift förbättras av "good offices" förmåga till hans förfogande. Genom både privata och offentliga kanaler kan generalsekreteraren föra diskussioner med berörda parter i syfte att lindra internationella spänningar.

Kofi Annan, FN: s generalsekreterare från 1997 till 2006, används ofta hans "good offices" förmåga att skapa fred i ett antal internationella konflikter. Konflikter i Afrika var av särskild betydelse för generalsekreteraren Kofi Annan, som kommer från Ghana. En FN-rapport om orsakerna till konflikter och främja varaktig fred och hållbar utveckling i Afrika "summerade sina strävanden att främja en högre utveckling på kontinenten.

Ett annat område där Annan fokuserade under hans ämbetsperiod var reform. När det gäller administrativa förbättringar, nolltillväxt budget och bättre hanteringsmetoder uppnåddes. Organisationsstrukturen har förbättrats ytterligare genom inrättandet av den biträdande generalsekreterare position. Överlag är de reformer som inleddes av Annan hjälpt FN att bättre uppfylla sina mål. En av Annans mest anmärkningsvärda meriterna var 2000 Millenium rapport med titeln "We the People: The Role of Förenta nationerna i 21-talet. "I rapporten beskrivs viktiga utvecklingsmål, däribland kraftigt minska den globala fattigdomen. En av de mest omfattande som gavs ut i det 55-åriga historia i FN, betonade det generalsekreterare Annans mål att uppmuntra medlemsstaterna att bättre förbinda sig till att lindra trycka internationella frågor och det värde han upp på de positiva effekterna av globaliseringen och tekniska framsteg.

Ban Ki-Moon, som ersatte Kofi Annan som FN: s generalsekreterare under 2006 är att fortsätta med målen i Millenium Report medan formulera mål för egen. Den position som generalsekreterare är till viss del bestäms av den person som innehar det, och generalsekreterare Ki-Moon står inför många utmaningar, en av de viktigaste är att erkänna gränserna för sin ståndpunkt. Liksom vid tidigare generalsekreterarna, de reformer och mål Ki-Moon planerar att genomföra måste i slutändan har godkänts av generalförsamlingen, FN: s organ som representerar alla medlemsstater.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.