Vad är en etikansvarige?

En etik officer är någon som anpassas praxis för en arbetsplats med det uttalade etik och övertygelser på arbetsplatsen, hålla människor har ansvar för att etiska normer. Etik befäl är en allt vanligare syn i näringslivet, och de kan också hämtas på högskolor och universitet, där etik är ofta en fråga om allvarlig oro för studenter och personal. Särskild behörighet är inte skyldiga att agera som en etisk officer, även om folk i detta läge generellt tenderar att ha goda etik.

Etik officerare utföra ett antal viktiga uppgifter. De kan hjälpa sina arbetsgivare att utveckla etiska koder, så att en tydlig standard skapas, och även fastställa tydliga konsekvenser för kränkningar av dessa koder, så att alla på ett företag förstår att han eller hon kommer att hållas etiskt ansvar. Etik tjänstemän också kan göra gällande etiska koder, och göra justeringar i koden som behövs.

Någon som arbetar som en etikansvarige vanligtvis ser på lagens bokstav när utformningen av politiken, utöver standard inom branschen. Lagen kan ge en överraskande mängd etiska wiggleroom, vilket innebär att det är upp till individer att göra rätt saker, och ibland industrin som helhet kan tillsammans komma till etiska avtal. Till exempel är det inte olagligt att fuska på tentor, men högskolor och universitet brukar ha en policy för vilka är utformade för att förhindra fusk eftersom de anser att det är oetiskt.

En av de roller som en etisk officer är att undersöka angivna värden, mission, och mål för en organisation och för att avgöra om organisationens beteende faktiskt har stöd för dessa uttalanden. Ett företag som säger sig agera etiskt rätt att använda en etik officer som en symbol för ansvarstagande, vilket visar att detta inte bara låtsas att idealet om etik, men egentligen har en etisk kod i kraft och utser personer att verkställa domen.

Etik tjänstemän kan också vara en del av etikprövningsnämndernas som skall granska föreslagna experiment i forskningsmiljön eller överväga andra föreslagna verksamheter som kan ha etiska konsekvenser. I sin roll som tillsynsansvariga, etik tjänstemän hålla ett öga på all verksamhet på en organisation, från oavsett om vaktmästaren kontrollerar papperskorgen för återvinningsbart avfall till hur företaget inleder kontraktsförhandlingar. Den etik tjänstemannen får även ha befogenhet att genomföra utredningar i särskilda anställda eller verksamheter för att bekräfta att de överensstämmer med företagets etiska riktlinjer.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.