Vad finns det för olika jobb inom arkitektur?

Om du väljer att studera arkitektur på eftergymnasial nivå, får ni den förberedelse du behöver för ett antal arbetstillfällen i arkitektur. Du kan välja att arbeta i ett arkitektföretag, men det är inte det enda karriärmöjlighet tillgängligt. Andra jobb som är tillgängliga för personer med en examen i arkitektur omfattar dem som projektledare, ansvarig person, eller stadsplanerare.

Det första steget i förberedelserna inför ett av de lediga platserna i arkitektur är att fullborda en examen program vid en högskola eller ett universitet. I läroplanen ingår kurser i design, arkitekturhistoria, och miljösystem. För att bli en fullt ackrediterad arkitekt, måste du fylla minst fem års kurser, samt en ytterligare tre års arbete som praktikant.

En arkitekt har ansvar för utformning av byggnader av alla typer. Deras utbildning hjälper dem att utveckla strukturer som är tilltalande för ögat och är funktionella också. De flesta som arbetar som arkitekter är anställda av arkitektfirmor, men det finns arbetsmöjligheter som finns i statliga myndigheter och organ samt byggföretag.

Arbetet med en projektledare är en annan en av de lediga platserna i arkitektur. I denna typ av ståndpunkt, skulle du vara ansvarig för att ta ett projekt från planeringsstadiet fram till slut. I arbetet ingår budget, samt tilldelning av personal för att slutföra denna kommittés uppgifter.

Arbetet med en ansvarig person varierar beroende på vilken typ av företag han eller hon arbetar med. Detta exempel på en av arbetsplatserna i arkitektur kan likna den för en projektledare, eller den kan omfatta samarbete med ett antal avdelningar för att säkerställa att inköp, finansiering, fastighetsunderhåll, och säkerhet för företaget är i trim.

Om dina intressen och talanger ligger i att titta på helheten när det gäller design kan du dras till en karriär som en stadsplanerare. Stadsplanerare arbeta med andra arkitekter, statstjänstemän och jurister att se till att samhällen planeras på lämpligt sätt. Zonindelning, transportfrågor och potentiella effekter på miljön är alla saker som stadsplanerare måste anse vara en del av hans eller hennes arbetsuppgifter.

Det finns ett antal arbetstillfällen i arkitektur som du kan vill överväga. Att få utbildning på detta område studier på universitetsnivå öppnar fler dörrar än bara arbetar i en arkitektfirma. Håll alla av dessa alternativ i åtanke när du forskarskolor och planera för din framtid.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.