Vad gör Human Resources Konsulter göra?

Mänskliga resurser konsulter är tredje part, oberoende yrkesutövare som hjälper arbetsgivare med utvecklingen och tillämpningen av mänskliga resurser (HR) mål. De tjänster de erbjuder olika avsevärt i omfattning. Generellt sett, mänskliga resurser konsulter genomföra olika bedömning recensioner för att ge rekommendationer om de bästa metoderna för mål möte förvaltning. Till exempel i fråga om produktivitet mål, kan det innebära att analysera mätvärden medarbetarnas prestation, utveckla ett system av bästa praxis, produktivitetsförbättringar program, och korrigerande åtgärder åtgärder. Däremot kan man säga att det viktigaste bidraget personalresurser konsulter gör att en organisation som banar vägen mot att förverkliga långsiktiga fördelar som grundar sig på en perfekt dag till dag verksamhetsmodell.

Naturligtvis, mänskliga resurser konsulter arbetar nära tillsammans med befintliga HR stödpersonal i företaget eller organisationen, framför allt HR-assistenten eller Generalist och HR Manager. Däremot kan stora företag och organisationer har flera olika personalavdelningar som fokuserar på specifika frågor, som i regel förvaltas kollektivt av en HR-direktör. I dessa fall kan en konsult erhållas för varje avdelning.

När det gäller tvisten och konfliktlösning, kan personal rådgivare ger en ovärderlig tjänst. Till exempel är dessa professionella behörighet att tjänstgöra i en rådgivande roll eftersom de är väl förtrogen med gällande arbetsrätt, lika anställningsmöjligheter (EMO) standarder, hälsa och säkerhetsföreskrifter och alla politik och sina förfaranden som styr dem. Som sådana kan de övervaka förvaltningen rutiner för att säkerställa att överensstämmelsen med alla federala, statliga och lokala lagar upprätthålls. Detta är viktigt inte bara för att undvika de juridiska konsekvenserna av att bryta mot dessa lagar och förordningar, utan också att främja en konflikt och risk-fri arbetsmiljö för både ledning och anställda.

Förutom alla förutsättning utbildning och kurser i de allmänna principerna för anställning praxis som förutsätts av en outsourcing byrå, mänskliga resurser konsulter förväntas regelbundet delta intag kurser och seminarier för att hålla dig ajour med arbetsmarknadens lagar och regler. De får också särskild utbildning i andra anställningsrelaterade områden, såsom hur man identifierar risken för våld på arbetsplatsen och missbruksproblem bland anställda, samt hur dessa frågor genom förebyggande åtgärder och lämpliga disciplinära åtgärder. Framgångsrika mänskliga resurser konsulter besitter också exceptionell kompetens eftersom de ofta uppmanas att undersöka anställdas klagomål och medla avslutningar. Dessutom måste personal konsulter visa förmåga att effektivt hantera individer och grupper, samt en talang för att främja ledaregenskaper i andra.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.