Vad är en narkosläkare?

En anestesiolog är en läkare som är specialiserad på administrering av anestesi och därmed sammanhängande frågor. Narkosläkare mest kända arbete i operationssalen, hålla patienterna medvetslösa och övervaka vitala tecken under operation, men dessa yrkesmän kan också ses i andra miljöer. Till exempel kan narkosläkare administrera nerv block, epidurals, och andra former av smärtlindring som används utanför operationssalen.

narkosläkare har flera ansvarsområden. De är inblandade i smärtlindring, och alla situationer där en patient måste vara medvetslös i ett förfarande, med hjälp av narkosmedel för att inducera och underhålla medvetslöshet. Dessa läkare deltar också i livet stöd, inklusive övervakning av vitala tecken, hantera patientens luftvägar, och iscensättning snabba insatser om det behövs. Narkosläkare behandlas ofta som patientens advokat i operationssalen, att hålla patienten stabil under förfarandet och informera kirurgen om patienten utvecklar problem som skulle kunna påverka förfarandet.

När det gäller en operation, möter narkosläkaren med patienten innan förfarandet äger rum för att utföra en intervju och diskutera förfarandet med patienten. Narkosläkaren skall avgöra om patienten är säkra i kirurgi, och han eller hon kommer att utveckla en anestesi plan som syftar till att hålla patienten lugnande preparat och bekväma. Anestesi kan omfatta allmän anestesi, där patienten är helt medvetslös, tillsammans med sedering, regional anestesi, och lokalbedövning.

postoperativ smärtbehandling är också viktigt för narkosläkare och dessa yrkesmän också att bemöta de farhågor som medvetande under narkos. Smärtbehandling är betydelsefull inte bara för livskvalitet, utan även i healing, som hos patienter som inte lider av smärta har en tendens att läka snabbare. En narkosläkare är dessutom ofta deltar i förvaltningen av smärta som den som i samband med förlossning.

Dessa vårdgivarna måste vara mycket försiktig med droger de använder. En anestesiolog administrerar paralytisk medel som hindrar patienter från att andas på egen hand, till exempel, tillsammans med läkemedel som kan orsaka hjärnskador och allvarliga medicinska komplikationer om de inte ges på rätt sätt. Narkosläkare tenderar att ha ett mycket skarpt öga för detaljer och precision, och de är också extremt bra på matte och mycket lugn under stress.

anestesi kan praktiseras av sjuksköterska narkosläkare, tekniker anestesi och anestesi assistenter. Dessa vårdgivare har olika utbildningsnivåer, och ibland kan agera oberoende, medan andra måste arbeta under överinseende av en läkare. I samtliga fall omfattar utbildning omfattande utbildning i anatomi, fysiologi, kemi och biologi.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.