Hur väljer jag det bästa Neurologi Institute?

En neurologi institut är i första hand inriktats på studier och undersökning av nervceller och nervsystemet. Det finns tre huvudkategorier av störningar i nervsystemet undersökts av neurologer: centrala, autonoma nervsystemet och perifera. Utöver studiet av dessa sjukdomar, institut neurologi också studera hur nervsystemet fungerar och testa nya sätt att integrera teknik med kroppen. Till exempel kan amputerade kontroll nu deras proteser lemmar med sina tankar, på grund av integrationen av neurologiska sensorer till protes. Dessa typer av integrationsprocesser kan ha en enorm inverkan på kvaliteten i människors liv.

De flesta neurologi institut är normalt organiserade runt antingen forskning eller undervisning. Mycket få länder har mer än ett övre neurologi institut. Stort får industriländerna, såsom Förenta staterna, har flera institut, men de varierar i fokus så lite dubbelarbete.

Forskningsprogram är oftast flera år och omfatta ett brett spektrum av specialister, från neurologer på biologerna. Det gäller forskning och antalet möjligheter är en viktig aspekt för varje neurologi institut. En bra, opartisk indikator på relativ styrka är att se över antalet beviljade bidrag under de senaste två åren, det totala antalet ansökningar och antalet på varandra följande forskningsprojekt pågår. Titta på bredden av ämnen i publicerad forskning, producerade specialområden, och kvaliteten på arbetet.

Bidrag och forskningsmedel är tillgänglig från ett antal nationella, internationella, kommersiella och ideella organisationer. All forskning och akademiska institutioner att kräva en stödpersonal som är dedikerade till att identifiera och söka nya forskningsmedel. Ansökan krav, tidsramar, tyngdpunkter och belopp av finansieringen varierar kraftigt.

utbyte av kunskap, utveckling av forskning kompetens och ge stöd till andra institut är det primära målet för undervisningen division. Dessa avdelningar fokuserar på kursmaterial och normerna i undervisning ges på grundnivå och avancerad nivå. Arbeta med högskolor, universitet och myndigheter ackreditering, neurologiska institut kan öka kvaliteten på utbildningen, vilket kommer att främja forskning och utveckling inom detta område.

Institutionen administratörer, revisorer forskning, utveckling personal och annat stöd personliga är avgörande för en framgångsrik vetenskaplig eller akademisk institution, och detta gäller särskilt för en neurolog institut. Se över tillgängligheten för medlemmarna stödpersonal och sina fokusområden lära sig mer om den institutionella prioriteringar. Mängden tillgänglig personal är en indikation på storlek, framgång och stöd för institutionen på högsta nivå.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.