Hur väljer jag det bästa Advocate Program?

Välja det bästa förespråkar programmet beroende som behöver en advokat. Det finns många förespråkar organ tillgängliga för allmänheten för en rad olika sociala och rättsliga frågor. Dessa förespråkare program kan omfatta straffrättsliga, ungdom, juridiska, medicinska, offer, äldre, funktionshinder och domstolen förordnade opinionsbildning program, oftast i lokala telefonkataloger eller via remisser från mänsklig tjänster byråer.

straffrättsliga och juridiska förespråkar arbete för att skydda rättigheterna för dem som deltar i rättsliga eller brottmål eller tvister. Förespråkar är ofta offer för brott eller arbetar med missgynnade parter i brottmål och familj domstol och rättsfall. Om du möter en juridisk, familj eller brottmål och behöver hjälp med juridisk rådgivning, stöd eller vägledning, då en kriminell eller juridisk förespråkar program är i allmänhet vad du behöver.

Ungdom förespråkar generellt arbete för att skydda och stödja ungdomar som har någon annan möjlighet att försvara sig eller hitta de resurser de behöver för att lyckas. I många regioner är att hitta ett program ungdom advokat underlättas genom ett nätverk av resurser från området mänskliga tjänster och byråer familj. Ofta kommer domstolarna tilldela domstol utses advokater som företräder klienter från fall till fall på grund av bristande föräldra-eller familjeledighet resurser och stöd.

I många regioner finns också förespråka program som främst arbeta med äldre och funktionshindrade befolkningen. Förespråkar arbeta med området om att tillhandahålla grundläggande boende, sociala och ekonomiska resurser för äldre eller funktionshindrade personer som har svårt att leva på egen hand eller har begränsad familj för att hjälpa dem. Många gånger, äldre och funktionshindrade medborgare omfattas av program för att stödja deras fysiska, ekonomiska, medicinska och känslomässiga behov.

Hälso-och sjukvård förespråkar arbetet med patienter som behöver extra stöd eller biträde på grund av problem med sina speciella medicinska vård eller försäkringsersättningar. I de flesta sjukhus och vårdcentraler, medicinsk förespråkar arbete med patienter och deras familjer för att säkerställa adekvat vård ges så att de behandlas rättvist och har den bästa chansen att få en bättre livskvalitet. Ofta, sjukvård förespråkar hantera ärenden och fungera som en länk mellan läkare och försäkringsbolag.

när man fattar beslutet att arbeta med en advokat, är det viktigt att identifiera individuella behov av den person som ska företrädas. I vissa fall kommer domstolarna eller omsorg utse en advokat automatiskt för att förenkla denna process. Om du är osäker på vad förespråkar program att välja, samråda med en betrodd vårdgivare eller en social och mänsklig resebyråtjänster.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.