Hur får jag Certifiering massageterapeut?

Även om det inte krävs inom varje område är det inte ovanligt att lokala lagstiftningen att kräva en massageterapeut som skall certifieras innan han eller hon kan arbeta i området. Eftersom kriterierna för att erhålla certifiering kommer att variera något från en ort till en annan, är det svårt att identifiera en särskild process som kommer att gälla i varje situation. Det finns dock flera gemensamma punkter som kommer att gälla i nästan samtliga fall där massageterapeut certifiering krävs av den lokala kommunen.

Många certifieringsförfarandena kräva att sökanden får full utbildning massageterapeut från en erkänd skola eller program. I vissa fall måste massageterapeut skolan vara en som är upptagna på en förteckning som tillhandahålls av lokala Certification Board. Vid andra tillfällen, varje skola som är godkänd genom ett nationellt samhälle räcker. Innan ansökan om massageterapeut certifiering, är det viktigt att avgöra om din utbildning är erkänd. Om inte, kan du behöva gå igenom ett program som redovisas för att kunna fortsätta med ansökningsprocessen.

Det är inte ovanligt att vissa länder att kräva en examen före beviljande av certifiering massageterapeut till alla sökande. Detta gäller särskilt när massage kurser fyllas i av sökanden kom från en skola utanför det lokala området. Av denna anledning är det en god idé att se till att du är uppdaterad om din teknik, grundläggande anatomi, samt annan information som är nödvändig för att fungera som en behörig massageterapeut.

Om du inte har gått igenom en formell utbildning, är det mycket viktigt att du gör det. Många länder har minimikrav att din officiell utbildning ska innefatta. Till exempel har många stater i USA kräver att den sökande har minst femhundra i klass timmars utbildning innan han eller hon är berättigad till certifiering. Andra stater kan kräva ytterligare timmar i form av utbildning på arbetsplatsen under en licensierad terapeut. Under alla omständigheter, går igenom ett formellt program kommer att öka dina kunskaper och även ge dig mer trovärdighet hos koncessionsnämnden.

Tänk på att många ackrediterade massageterapeut program kan hjälpa utexaminerade certifieringen massageterapeut. Vissa skolor inleda faktiskt licensieringsprocessen på uppdrag av elev på hans eller hennes begäran och bistå den studerande i förberedelserna inför ett licenssystem prov som kan krävas. Kontrollera med din rådgivare om att få hjälp att bli en certifierad massageterapeut. Det finns en god chans skolan är väl insatt i certifieringsprocessen och kan ge ovärderlig information som hjälper dig att säkra din certifiering massageterapeut på första försöket.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.