Vad är Business Consulting?

Business Consulting är yrket kräsna status och allmänna operativa procedurer i samband med ett visst bolag. Som ett led i detta omdöme process kommer affärskonsult försöker också hitta sätt att förbättra den övergripande modellen näringsliv som verkar, och hjälpa företagen att bättre utnyttja befintliga resurser. Business Consulting ingår också arbetet med utskjutande möjliga vägar för framtida tillväxt och hur man ska förbereder sig för att inleda denna tillväxt.

Ett bolag kan konsulttjänster kontrakt affärstjänster när det är närvaron av faktorer som tycks vara hindrar bolaget från att förverkliga sin fulla potential. Förvaltningen av företaget kanske redan känner till eller åtminstone misstänker några av de frågor som hindrar tillväxten. Affärskonsulter granska den sammanlagda verksamheten, sedan börjar systematiskt bedöma funktionen hos varje del av modellen, bland annat förvaltning och tillsyn. Längs vägen, identifierar konsulten specifika problemområden och börjar formulera strategier för att lösa dessa problem.

Det finns inget ett särskilt förfarande som affärsrådgivning alltid måste följa. I allmänhet är processen styrs i stor utsträckning av det aktuella läget på företaget, samt de resurser som för närvarande i kontrollen av verksamheten. Uppmärksamhet är ofta betalas till villkor för industrin att företaget verkar i, och den beräknade utvecklingen av efterfrågan de rör konsumenternas förväntningar. I stort sett varje Business Consulting situationen, processen till slut leder till att identifiera både styrkor och svagheter i den nuvarande företagsstruktur.

Oavsett som faktiskt steg kan affärsrådgivning delas in i tre områden: upptäckt, utvärdering och omstrukturering. Discovery innebär att lära känna kulturen i verksamheten, bland annat hur verksamheten fungerar för närvarande. Utvärdering omfattar identifiering av tillgångar och skulder som skett i det nuvarande modellen. Omstrukturering fokuserar på uppgiften att bygga på befintliga tillgångar och samtidigt omvandla skulder till tillgångar eller eliminera skulder helt och hållet.

yrkesmänniskor som arbetar inom Business Consulting kan ta flera metoder för sitt arbete. Ett sätt är att specialisera sig på en eller ett fåtal typer industri. Övriga frågor konsulter kan välja att erbjuda sina tjänster över ett brett spektrum av branscher. Ytterligare andra kanske föredrar att fokusera på projekt Business Consulting som är anpassade till behoven hos små företag eller stora företag.

För att vara framgångsrik inom affärsrådgivning, potentiella konsulter brukar ta en blandning av erfarenhet och formell utbildning för uppgiften. Den expertis som kan innehålla en bakgrund inom områden som datavetenskap, försäljning, marknadsföring, operativ förvaltning, ekonomi eller mänskliga resurser.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.