Vad betyder en kvalitetssäkring Tekniker göra?

Kvalitet är en stor faktor till att säkerställa tillväxt och framgång för ett företag eller en produkt. En kvalitetssäkring tekniker, eller QA-tekniker, gör precis vad titeln antyder, han eller hon säkerställer kvaliteten i specifika produkter eller tjänster. Kvalitetssäkring är en integrerad del av produktionen eller tjänsten process. I många företag, kvalitetssäkring /kvalitetskontroll (QC) lab eller avdelning är ett fokus för affärsidé och administration. På grund av vikten av kvalitet, en kvalitetssäkring tekniker måste ofta högutbildade och erfarna när det särskilt tillverkningsmetoder och produkter som han eller hon behandlar.

Kvalitetssäkring sker genom olika metoder beroende på vilken produkt eller tjänst som skall bedömas. Sådana metoder hör bland mycket annat, smak-provning, visuell och fysisk inspektion, mätning mikrometer, flytande mätningar nivå viskometer provning och, när det gäller tjänsteleverantörer, lyssna in eller att närvara vid säljpresentationer och kundinteraktion.

kvalitetssäkring tekniker, ofta tar på sig rollen av kvalitetskontroll, inte bara utför enskilda kontroller och /eller tester av olika produkter och tjänster, men är också ansvarig för att den långsiktiga kontinuitet i produktionen och kvaliteten på tjänsterna . Således uppmärksamhet på pappersarbete och datorer är data och annan nödvändig dokumentation absolut hävda och förbättrad kvalitet på lång sikt. Förutom att hjälpa svara på kundernas frågor, ger denna dokumentation produktionspersonalen en mätbar kvalitet målet att effektivt upprätthålla och, förhoppningsvis, överskrida. Det är viktigt att produktionen människor är medvetna om kvaliteten på standarder som förväntas av dem. Därför är en annan funktion för kvalitetssäkring personal utbildning av produktionspersonal avseende förändringar i kvalitet och förfaranden. En kvalitetssäkring tekniker, särskilt när det gäller tillverkning, borde vara bekant med alla de olika säkerhetsrutiner och framställningsmetoder i deras arbetsmiljö. Han eller hon måste också stanna aktuell med trender och förändringar som kan påverka kvaliteten på de produkter eller tjänster de ansvarar för.

Provning och inspektion krävs även för olika produkter och metoder så att en tillverkare kommer att förbli i enlighet med den mångfald av säkerhets-och miljöbestämmelserna. I Arbetarskyddsstyrelsens Administration (OSHA), har Environmental Protection Agency (EPA), och flera andra federala och statliga tillsynsmyndigheter som inrättats alla regler och förordningar som styr tillverkningsmetoder och produkter. I stor utsträckning är det ansvaret för kvalitetssäkring avdelning för att upprätthålla dessa regler efterlevs.

Ansvaret för rapportering upphör att gälla i eller allvarliga överträdelser av kvalitetsnormer för väl arbetsledande personal är ett viktigt steg att kontrollera och garantera upprätthållande av förväntad kvalitet. Underlåtenhet att göra detta skulle leda till fortsatt förföll praxis och eventuella fel på verksamheten.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.