Hur väljer jag ett Computer Forensics skolan?

Det finns fyra punkter att beakta när man väljer den bästa datorrelaterade rättsliga skolan: utbildning, praktisk utbildning, utrustning och antagning krav. En dator forensics skolan kan vara en del av ett större universitet eller högskola, eller en separat skola. Det bästa datorrelaterade rättsliga aspekter skolor är vanligtvis anslutna med brottsbekämpande organ eller sammanslutningar som specialiserat sig på databrott. Dessa program får vanligen betydande ekonomiskt stöd från företag programvara.

Det finns två typer av program som finns tillgängliga från datorrelaterade rättsliga skolan: undersökande tekniker och kriminalteknik datorexpert. Datorn forensics professionella uppgift att utvärdera den ursprungliga begäran om fastställande av tekniker och metoder som bör användas, och identifiera den tid som krävs för att slutföra uppgiften. Den undersökande teknikern ansvarar för att verkligen tillämpa de metoder med hjälp av kriminalteknik verktyg och dokumentera resultaten.

program för att bli en undersökande tekniker är normalt klar i en kommun eller karriär college. Två till tre år långa, är detta utbildningsprogram mycket praktisk, vilket ger möjlighet att öva teknik, hämta viktiga data och följa bevisupptagningsregler hantering. Datorn forensics professionella program kräver en universitetsexamen i datorrelaterade rättsliga aspekter, som brukar finnas på en avancerad nivå.

Välja den bästa skolan bör baseras på dina egna mål, resultat och kompetensnivå. En ärlig granskning av din high school märken, grad av ansträngning och engagemang är en stark indikator för att hjälpa dig att avgöra vilken skola som är bäst för dig. Välj en skola där du kommer att både utmanas och framgångsrik.

Det bästa datorrelaterade rättsliga skolan bör ge varje elev med en laptop, och har datorarbetsplatser finns i de flesta klassrum. De senaste versionerna av kriminaltekniska program, malware, och en särskild testmiljö är en grundläggande krav i detta program. Endast genom testning och faktisk erfarenhet av att hantera datorvirus och data maskering program kan eleverna få den kompetens som krävs för jobbet.

För att uppfylla kraven för införsel till dator kriminalteknisk skolan, måste du ha high school kurser i teknik, kalkyl, engelska och datorer. Vissa skolor har standardiserat test i olika datormiljöer för att bestämma nivån på datakunskaper. Kommunikationsförmåga är ofta en punkt på svaghet för dator kriminaltekniska program sökande. Öka din skriftliga och muntliga kunskaper genom riktade kurser innan du ansöker.

Om du tittar på de bästa datorrelaterade rättsliga aspekter skola i landet eller staten, noterar att antagningen standarden är högre för att motsvara den ökade efterfrågan. Dessa skolor ofta kräver studenterna att ha en kombination av hög varumärkena, rekommendationsbrev, och har utvecklat datorprogram på egen hand. Det är viktigt att notera att vara i det lägsta kvartalet din klass på den bästa skolan inte hjälper antingen din karriär eller utbildningens kvalitet du får.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.