Vilka är de olika produktionsledare jobb?

olika jobb produktionsledare som krävs beror på den specifika branschen och organisatoriska strukturen i verksamheten, men kan delas in i fyra huvudområden. I en produktionsmiljö är handledare som ansvarar för personal, kvalitetssäkring, materialhantering, och samordning av sjöfart. Dessa fyra grundläggande ansvarsområden är avgörande för att bibehålla en jämn produktionskvalitet, utnyttja värdefullt lagringsutrymme och uppfylla kundernas behov.

produktionsledare jobb vanligtvis innehas av sökande med flera års erfarenhet arbetar på fabriksgolvet, eller examen från Management College civilekonomexamen program. Under de senaste 20 åren har detta jobb flyttats från främst en övervakande roll till en som kräver avancerad dator och personaladministration ledningskompetens. Sökande som inte har avslutat ett college diplom, men har relevant erfarenhet kan dra nytta av en kort intyg program i förvaltningen.

bibehålla lämpliga bemanning är en högprioriterad uppgift i de flesta jobb produktionsledare. Lönekostnader konto vanligtvis för 65 till 70 procent av alla avdelningar budgetar. Hantera denna budget ordentligt ökar lönsamheten för företaget och samtidigt upprätthålla en väl fungerande på fabriksgolvet. Produktionen handledare ofta ansvarar för att intervjua och välja kandidater till olika befattningar, allt från linje som arbetar med att produktionen mekaniker. Förmågan att välja och behålla rätt personal är avgörande för den totala driften av anläggningen.

I ett sådant system på plats i en produktions-eller tillverkningsanläggning är normalt en av de uppgifter som inbäddade i arbete produktionsledare. Roll för kvalitetssäkring är att testa produktionen på ett stickprov mot företaget standarder. Kvalitetssäkring personal måste rapportera alla frågor till produktionsledare, som kan besluta att göra några justeringar, stoppa linjen eller behålla produktionen på samma sätt.

Material förvaltning är en term som används för att beskriva tidpunkten för material är beställt och fått på fabriksgolvet. Förseningar i ankomst av delar och material orsaka kostsamma produktionen förseningar, som personal och maskiner inte kan arbeta utan de råmaterial som behövs. Det är ansvaret för produktionsledare att planera material för att minimera avbrott, med hänsyn tagen till kostnaderna för att lagra material på plats.

Frakt slutprodukten skall kompletteras med sjöfarten avdelning, men produktionsledare ansvarar för att samordna kommunikation och timing. Han eller hon måste bekräfta placeringen av order som utförts, har de paket som märks, och följer upp med sjöfarten avdelning för att säkerställa att den skickas ut i tid. Uppföljning att säkerställa att transporterna inte försenas kräver samarbete och samordning av dessa två avdelningar.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.