Vad är en Halmdocka Argument?

En halm man argumentet är en retorisk enhet som är tänkt att enkelt bevisa att en position eller argument är bättre än en motstående argument. Dock är Halmdocka argument betraktas som ett logiskt felslut, eftersom det centrala missvisande bild av personen som använder enheten den andres argument. Den person som gör detta eftersom det då blir lättare att slå ner den svagare version av den motsatta argumentet med en mer omfattande motargument. Begreppet Halmdocka kan härledas från användningen av fågelskrämmor för militära metoder, såsom avgifter. I själva verket är en fågelskrämma mycket lättare att besegra än en verklig person. Den Halmdocka argument, som också kallas halm hund eller fågelskrämma en missvisande medvetet och försvagar argumentet för den motsatta sidan. Detta kan göras genom att utelämna viktiga punkter i en motståndares argument, och citerar en persons ord ur sitt sammanhang, eller som utgör en särskild persons dåliga försvar som hela försvaret av en motståndarsidan. I värsta fall är ett strå man bokstavligen en tänkt person som svagt försvarar ett argument och kan lätt besegras. Det kan halm mannen argument används i argument på de flesta områden i livet, från politiska, rörelse, religiösa, till privatliv. Det är också ofta används i kombination med andra logiska felslut, som röd sill, hal is och ad hominem. Ett exempel på ett strå människa argument kan ses i följande hypotetiska situation mellan ett barn och hans föräldrar:

Barn: "Kan vi få en hund?"
Förälder: "Nej"
Barn: "Det skulle skydda oss. "
Parent: "Still, no. "
Barn: "Varför vill du lämna oss och våra hus oskyddade?"

Barnet i ovanstående scenario kan vara att ett argument Halmdocka om föräldern är skälet till att inte få en hund har inget att göra med skydd, men med andra faktorer. Dessutom inte få en hund är inte nödvändigtvis ett bevis på att den föräldern inte vill skydda familjen och hemmet som det finns andra typer av skydd.

Kanske det enklaste stället att hitta argument halm man är i den politiska sfären. En mycket effektiv Halmdocka argument är att ta ett litet ljud byte från en politisk kandidat och använda detta för att generalisera om personens förmåga att inneha politiska uppdrag. Med argumentet halm mannen, är dessa sunda bytes ofta utnyttjas i TV och tryckta annonser, avsiktligt gjutning kandidaten i en dålig, om än felaktigt, ljuset. Även om de flesta väljare kan och kommer att se genom Halmdocka argumentet, kommer många godta argumentet som sanning, och låt den gunga sin åsikt.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.