Vad är Reconstructionist judendomen?

Reconstructionist judendomen är en gren av judendomen som lägger tonvikten på en kontinuerlig utveckling av judendomen och det judiska folket. Judar som stöder Reconstructionist judendomen aktivt främja denna utveckling, eftersom de känner att en förändring är det som har hållit judendomen i praktiken under en mycket lång tid. Judar som praktiserar Reconstructionist judendomen undersöka traditionell judisk tro och praxis mot bakgrund av både historiska och nutida sammanhang. De beslutar sedan hur dessa föreställningar och metoder som kan godtas, anpassas eller avvisas på ett sätt som passar dagens behov och värderingar. Det Reconstructionist Judarna har några viktiga viktigaste tro, t. ex. tron att judiska folket bör noggrant undersöka sin tro för att till fullo förstå dem. De tror att Gud är källan till all mening i livet och att religionen är ett sätt att försöka förstå denna innebörd. Reconstructionist judendomen stöder också den humanistiska syn på religionen, vilket gör att människor skapar religioner stället för att få dem helt och hållet består av en gudomlig källa. Humanistiska visa erkänner också giltigheten av andra religioner och uppmuntrar kommunikation och goodwill mellan dem.

Reconstructionist judendomen grundades av rabbinen Mordecai M. Kaplan på 1920-talet. Han skrev en bok och startat en tidskrift, som båda har ett stort inflytande i utvecklingen av den nya gren av judendomen. Kaplan tror att traditionell judisk tro och praxis var viktiga, men att deras relevans bör undersökas noggrant. Medan traditionell judendom hävdar att principer och praktik är viktiga eftersom Gud befaller dem, Reconstructionist judendomen påstår att de är viktiga eftersom många människor tror och utövar dem tillsammans som en gemenskap.

Kaplan också tänkt på judendomen som en civilisation istället för en religion eftersom det innehåller språk, konst, kultur, etik, historia, och andra faktorer avgörande för civilisationen. Kaplan syn på Gud var att Gud var resultatet av processen för mänskligt självförverkligande och att en verklig Gud kan eller inte kan existera. Även Kaplan syn på Guds existens har påverkat Reconstructionist judendomen, många Reconstructionist judar tror på själva existensen av Gud.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.