Vad är en Polyglot?

Termen polyglot har flera definitioner. Den termen används traditionellt till en person som både kan tala och skriva minst tre språk med bra flyt. Däremot kan termen polyglot också tillämpas på översättningar av verk för vilka det finns mer än ett flerspråkigt källa. Bibeln, till exempel, är en flerspråkiga på många ställen eftersom samma text visas på hebreiska, arameiska och grekiska ibland.

Polyglot kan också hänvisa till ett talat språk som blandar flera olika språk samtidigt. Speciellt barn som är upp tvåspråkiga ofta kommunicera på sina två modersmål vid samma tidpunkt och sträcka sig efter något ord från något språk som passar bäst. Det är ganska vanligt att höra tvåspråkiga barn som bär på diskussioner om att byta, även inom meningar från ett språk till ett annat. Det finns några kulturer som betonar tidigt polyglot egenskaper. USA brukar inte vara en av dessa kulturer. Barn får inte börja förvärva ett andraspråk tills första år i gymnasiet, om inte engelska är ett andra språk för dem. Tyvärr, de som väntar tills de är äldre, såvida de inte har extrema anläggning för att lära sig andra språk, tenderar att inte bli helt flytande i ytterligare språk. Många experter anser att utan naturligt geni, äkta polyglott förmågor tenderar att inträffa endast i de som lär sig flera språk som små barn. I vissa kulturer, finns flera språk som lärdes ut eftersom de är nödvändiga. Till exempel i Indien, kan man talar lite engelska, hindi och arabiska. Språk är också utvärderas ibland som polyglot språk eftersom de härrör alltså från många olika språk källor.

På engelska, till exempel, har vi ord som är grekiska, anglosaxiska, germanska, latinska och cirka 10. 000 franska ord. Den flerspråkiga karaktär engelska som språk gör det ganska svårt att lära sig för icke-engelsktalande. Språket källor menar det finns många sätt att säga samma sak, istället för bara en eller två. Samt, för varje regel finns det många undantag i användning, stavning och uttal.

Termen polyglot kan också hänvisa till datorprogram som är skrivna på flera språk så att de kan vara förenligt för olika operativsystem. Eller alternativt kan flera språk kan användas i ett program för att producera samma effekter. En polyglot program kan också svara på kommandon från ett annat språk, trots att det teoretiskt sett inte borde. Det finns många flerspråkiga datorprogram dock att använda lättare för människor förtrogna med olika programmeringsspråk.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.