Vad är Solipsism?

Solipsism är tanken att en persons sinne är det enda som faktiskt existerar. Det är ett filosofiskt argument som upprätthåller verkligheten bygger på uppfattningar om ett sinne, och således ingenting egentligen existerar utom den perceptuella verklighet av ett sinne. Solipsism introducerades först av den grekiske filosofen Gorgias och förevigat i hög grad av Descartes, som betonade vikten av att finna ursprunget till kunskap och förståelse genom kunskapsteori. Detta ledde till kunskapsteoretiska solipsism, där endast kunskap och förståelse för de enskilda filosofen kan vara känd. Den allmänna tanken bakom solipsism är att allt man ser, gör, känner eller är helt enkelt en förlängning av ens undermedvetna. Det finns en tro att allting i verkligheten äger rum inom ett eget sinne, och därför finns det inga egentliga utanför krafter som verkar på det själv. Denna filosofi innebär ett ifrågasättande av själva kärnan i tillvaron och även gjort gällande att förekomsten och erfarenhet vistas bara i huvudet och därför existens kan inte vara äkta alls. Detta gäller närmast till metafysiska solipsism, en filosofisk argumentation där en person är det enda som finns och allt annat är bara en projektion av den personens mentala tillstånd.

Metod solipsism är tanken att alla filosofiska argument måste byggas från individens kunskaper och förståelse av verkligheten. Den har hävdat att jaget är det enda rätta utgångspunkten för uppförande av sådana argument. Det finns dock flera motargument till en sådan filosofi, vilket inkluderar vissheten om döden, att livet kan vara obehagliga och det verkar motsättning till en att skapa en verklighet som är smärtsamt och ofullständig, och en persons oförmåga att härma en annan persons kunskaper.

besläktade endast har en lös med andan i solipsism är solipsism syndrom , som är en dissociativ psykiatriskt tillstånd som orsakar ämnet tro all verklighet är intern och allt utanför dem existerar inte eller finns bara som en eterisk eller drömlika tillstånd. Människor som upplever detta syndrom känner ofta en avdelning från verkligheten, apati, likgiltighet och intensiv ensamhet, som kan vara farliga och leda till andra allvarliga eller livshotande psykiska tillstånd. Astronauter livet i rymden under lång tid har haft detta syndrom, och man tror att barnen upplever denna typ av världsbild tills de är gamla nog att växa ur det.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.