Vad är en hypotes?

En hypotes är en förklaring till ett fenomen som kan testas på något sätt som helst antingen bevisar eller motbevisar hypotesen. Under den tid provet är den hypotes som vidtagits för att vara sant, och målet för forskaren att noggrant testa villkoren i hypotesen. Begreppet hypotesen är en mycket viktig del av den vetenskapliga metoden, och det gäller även inom andra discipliner också. Till exempel har vissa historiker framfört hypotesen att Häxprocesserna i Salem var till följd av konsumtion av kärnor förorenade med mjöldryga, vilket resulterar i en masshysteri. När någon formulerar en hypotes, han eller hon gör det med avsikt att testa den, och han eller hon inte borde veta resultatet av eventuella tester innan hypotesen görs. När formulera en hypotes, är ideal för den vetenskapliga metoden ofta i åtanke, så hypotesen är utformad för att testbara på ett sätt som skulle kunna användas även av andra människor. Det hålls också klar och enkel, och hypotesen bygger på kända uppgifter och resonemang. En hypotes inte behöver vara rätt eller fel, men personen formulera hypotesen behöver vara beredd att testa teori till sin spets. Om någon hypothesizes att exponering för X orsakar Y i labbråttor, till exempel, han eller hon måste se om exponering för andra saker också orsakar Y. När forskare publicerar resultat som stöder en hypotes, ofta detalj vilka åtgärder de vidtagit för att motbevisa hypotesen samt de åtgärder som bekräftade det, att göra så att mycket starkare. I vissa fall, visar en hypotes sig vara felaktigt, och detta anses helt acceptabelt, eftersom det fortfarande främjar orsaken till vetenskap. I exemplet ovan, till exempel genom att visa att exponering för X inte orsaka Y, kan en forskare visar att ytterligare forskning på Y behövs. I det här exemplet visar att hypotesen är fel inte nödvändigtvis betyda att ämnet X är säkert, eftersom ämnet X fortfarande skulle kunna orsaka något annat.

Det är också möjligt för en hypotes att visa sig vara resultatlösa efter testning. Detta kan bero på en vetenskapsman saknar de nödvändiga verktygen för att testa, vilket tyder på att avancerade vetenskapliga tekniker skulle kunna användas i framtiden för att testa hypotesen. Det kan också vara ett resultat av att inte ha tillräckligt med information, eller en hypotes, som helt enkelt dåligt bildas och svåra att testa.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.