Vad betyder "Money Talks" Mean?

När någon gör en kommentar som "Money Talks", är formspråk brukar hänvisa till en situation där användningen av de ekonomiska resurser som hjälper till att bana väg för en önskad åtgärd eller slutar att uppstå. Vid sitt hjärta, visar att användningen av detta säga att när andra metoder inte erbjuda kontanter till någon som är i stånd att åstadkomma detta eftersträvade målet att säkerställa en väl resultatet. Även om den exakta svada kan variera något, finns det ett antal idiom som förmedlar samma känsla.

Ursprunget till "Money Talks" handlar om en del kontroverser mellan lingvister och Folklorists. Många tror att pengarna samtalen idiomet har sina rötter i den amerikanska kulturen i 19th century, men den allmänna känslan bakom orden går tillbaka flera århundraden. Andra tror att idiom inom denna familj mer med rätta kan tillskrivas medeltida England och hade att göra med användning av pengar och makt att annektera kringliggande gårdar, ofta genom att lova bybor i området att levnadsstandarden skulle förbättras avsevärt med ett nytt markägare.

Oavsett ursprung är det ingen tvekan om att "Money Talks" fortsätter att utnyttjas mycket i det moderna samhället. Dessa uttalanden är ofta inriktade på förmågan att rika människor att kringgå de vanliga kanalerna för att få tillgång till olika varor och tjänster. T. ex. någon som är villig att diskret glida en dusör till rätt person kan ofta vänta mindre tid för ett bord på en restaurang, gå till chefen för den aktuella linjen vid en nattklubb, eller få tillgång till ett antal andra tjänster som ökar personlig tillfredsställelse.

Även om användningen av "Money Talks" görs ofta glimten i ögat och eventuellt med en liten mängd av nöje, det finns också tillfällen då användningen av detta idiom medför negativa konnotationer. Detta gäller särskilt om det finns misstanke om att pengarna användes för att förutspå resultatet av ett politiskt val, hjälpa någon att undvika att hamna i fängelse för brottet eller att hålla någon form av offentlig skandal från att komma till ljus.

En av anledningarna till att "Money Talks" är så en allmänt använd fras eller idiom är att det helt beskriver situationen gällande på girigheten hos en annan person i För att uppfylla ett personligt vill ha eller behöver. Detta fenomen finns i alla kulturer och är vanligt nog för alla att förstå vad som menas när orden "Money Talks" yttras.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.