Vilka är några av effekterna av avskogning?

Skogsskövlingen är den process genom vilken en kraftigt träd-fyllt område mister sitt träd. Detta kan inträffa i en rad olika omständigheter både naturliga och av människan, och ofta kraftigt påverkar den lokala miljön. Avskogning kan leda till allvarliga effekter på omgivande ekosystemet, och många experter tror att det också kan ha en negativ effekt på den globala miljön. En av de viktigaste effekterna av avskogningen är förlusten av biologisk mångfald. Träd och skogsområden kan ge mat och livsmiljöer för en enorm mängd växt-och djurliv. Några grundläggande träd kan ge hög grenar för fåglar, vegetation för insekter och djur att äta, skydd för skugga-växter och hålor för djur som ekorrar och rävar, liksom positiva näringsämnen till jorden. När avskogning inträffar en stor andel av lokala växter och djur kommer att försvinna, eftersom miljön kan inte stödja deras existens. Enligt den internationella unionen för bevarande av natur och Natural Resources (IUCN), många arter är utrotningshotade främst på grund av avskogning.

Tyvärr är många av de stora områden som drabbats av avskogning också har de flest liv fyllt miljöer på jorden. Amazonas regnskog i Sydamerika anses vara en av de största härdar av arternas mångfald på jorden, men den bördiga och enorma skogar är ett viktigt mål för timmer och industriell clearing. Experter från IUCN, World Wildlife Fund och andra grupper miljöaktivist tro att uppgifter visar att planeten har redan förlorat hundratals eller tusentals arter som till stor del beror på effekterna av avskogning och kan förlora tusentals fler.

Lokal klimatförändringen är också tros vara en av de viktigaste effekterna av avskogningen. Trädbestånd skapar fuktig jord, eftersom solljus kan inte tränga igenom till marken direkt. När träden är borta, börjar marken att torka snabbare, och lokala temperaturen ökar på grund av brist på skugga. Vissa experter tror att avskogning kan leda till en massiv ökning av öken terräng, eftersom marken berövas konstant fukt kommer så småningom förvandlas till stor del steril sand. En av de mer skrämmande effekter av avskogning väcker globalt intresse. Träd i hög grad bidra till mänsklig existens genom att omvandla farlig koldioxid i andas syre. Inte bara avskogning påverkar denna naturliga process, men förbränning av träden vanligt i avskogning släpper stora mängder koldioxid i atmosfären och bidrar därigenom till växthuseffekten och möjligen kan påverka den globala uppvärmningen.

Om du är orolig för effekterna av avskogning och vill bidra till att förhindra förstörelsen av jordens skogar, anser donera din tid eller resurser till en ansedd miljögrupp tillägnad bekämpa avskogningen. På en mer grundläggande nivå, överväga att undvika varor och tjänster från företag som drar nytta av ohållbara avskogning. Sedan början av det 21: a århundradet, har många företag gjort miljömässigt hållbara metoder ett centralt mål i sin verksamhet, och kampen mot avskogning kan i hög grad påverkas av dina val för att stödja företag som använder gröna och miljövänliga industrier.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.