Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är en undersökning som genomfördes för att fastställa effekterna av en föreslagen verksamhet eller projekt på miljön. Många nationer kräver miljökonsekvensbeskrivningar från personer som deltar i byggprojekt och liknande aktiviteter, och de krav som är särskilt ingående i områden med känsliga naturmiljöer som kan skadas av projekt som inte tog hänsyn till miljön.

När en miljökonsekvensbedömning utförs, forskare anser att den föreslagna verksamheten, utvärdera miljö där verksamheten kommer att äga rum, och tänka på de positiva och negativa effekter av verksamheten. Till exempel, att om ett företag planerar restaurera våtmarker i anslutning till en av dess utveckling skulle miljökonsekvensbeskrivning antagligen tyder på att nettoförändring mot miljön skulle vara positivt. Omvänt kan ett företag som ville bygga ett köpcentrum kan hamna i en negativ bedömning av miljöpåverkan på grund av att forskarna kunde fastställa att anläggningen skulle ha en negativ inverkan på miljön. I denna process ingår oro naturliga effekterna av ett projekt tillsammans med de ekonomiska och sociala. Något som skapar en positiv nettoeffekt naturlig förändring kanske inte alltid fördelaktigt ekonomiskt och socialt, till exempel, och omvänt, kan forskarna bestämma att även ett projekt kan vara skadliga för miljön, kommer det att få ekonomiska och sociala fördelar som kan uppväga skadan. Målet för uppdragsgivning dessa bedömningar är att skydda miljön så att alla kan njuta av det och att betrakta livet av organismer som är beroende av naturen för sin överlevnad. Det skriftliga resultatet av en miljökonsekvensbeskrivning kan kallas miljökonsekvensbeskrivningar eller miljörapporter inverkan. Vanligen måste en miljökonsekvensbeskrivning eller EIR finnas med övrig dokumentation när människor ansöka om bygglov, tillstånd att bedriva verksamhet och andra tillstånd som ges av statliga myndigheter.

Många företag runt om i världen är specialiserade på att genomföra MKB och utarbeta skriftliga rapporter som behandlar resultaten i detalj. Dessa rapporter är öppna för allmänheten, så att medlemmar i samfundet att bedöma själva när ett föreslaget projekt presenteras, och de kan innehålla rekommendationer för att minimera eller minska miljökonsekvenserna av ett projekt. Genomföra en MKB är bara ett av många alternativ för att utvärdera ett föreslaget projekt, och folk bör vara medvetna om att andra rapporter såsom en seismisk rapport som eventuellt krävs utöver en miljökonsekvensbedömning innan tillstånd att fortsätta att beviljas.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.