Vad är en Food Safety Inspection?

Livsmedelssäkerhet inspektionen är processen att utvärdera kvaliteten på livsmedelsprodukter samt metoder, utrustning och miljö där maten förvaras och förberedd för offentlig konsumtion. Inspektionen Processen syftar till att minimera möjligheterna för kontaminering av livsmedel genom att se till att maten behandlas korrekt och i en sanitär miljö. Denna typ av hälsokontroll sker vid ett antal olika punkter innan maten är faktiskt förbrukas.

Processen för livsmedelssäkerhet inspektion börjar vanligtvis med tillverkare som producerar förpackade livsmedel. För att säkerställa att varje livsmedel som framställts i enlighet med regeringens föreskrifter när det gäller livsmedlens kvalitet och hygien, många företag har egna in-inspektörer hus livsmedel. Arbetet på de inspektörer är att se till att förbereda lokaler är rena och att maten hanteras på ett säkert sätt under bearbetning. Detta hör att råa livsmedel är kylda eller på annat sätt förvaras på sådant sätt att garantera färskhet. Genom att ta denna försiktighetsåtgärd kan tillverkaren vara säker på att när regelbundna inspektioner utförs av lokala eller federala statliga tjänstemän kan anläggningen behålla ett högt betyg och fortsatt produktion.

Livsmedelssäkerhet inspektion äger också rum i butiker där förpackade livsmedel säljs. Här ligger fokus ofta på att se de erbjudna varorna är tjänliga som livsmedel. Till exempel kommer inspektörerna att se till att alla kylar och enheter frysning är verksamma på en acceptabel temperatur, vilket gör att livsmedel förbli fria från mögel eller andra föroreningar. Konserver och förpackade livsmedel som spannmål, också kontrolleras så att ingen objekt visas som är förbi "bäst-före" datum som anges på produkten. När det gäller stormarknader med ett kött departement, utrustning och lager för rått kött måste uppfylla statliga normer för att minska risken för matförgiftning från förorenad eller förstörd kött.

Även på en lokal restaurang, fortsätter arbetet med livsmedelssäkerhet inspektion. En lokal hälso-inspektör gör regelbundna besök på varje verksamhet som säljer mat som tillagas på plats. Inspektören kommer att vara på alerten för alla faktorer som kan påverka ordentlig mat avlopp, till exempel livsmedel förvaras nära rengöringsmateriel, inte täckas rått kött på en disk, eller förekomst av skadedjur i matlagning eller servering. Ett betygssystem kan inspektören att ge varje anläggning med en hälso-rating. I många länder, betyg som måste visas, tillsammans med eventuella överträdelser som konstaterades under det senaste besöket. I extrema fall kan en låg poäng på en livsmedelssäkerhet inspektion leda till en tillfällig stängning av anläggningen till dess att kränkningarna rättas och inspektören anser att anläggningen är säker för matlagning och servering gång.

I alla fall hjälper livsmedelssäkerhet inspektion för att minimera möjligheten till livsmedelsburna sjukdomar genom att skydda samhällen genom konsumtion av livsmedel som är felaktigt förpackade, föråldrad eller behandlats i ett ohygieniska miljö. Ur detta perspektiv kan livsmedelssäkerheten inspektion ses som en viktig del i arbetet med att främja och bibehålla en god folkhälsa i samhället.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.