Vem är John von Neumann?

John von Neumann (1903-1957) var en ungersk-amerikansk matematiker judiskt påbrå som gjort värdefulla insatser för matematik, kvantmekaniska teorin, hydrodynamik, mängdlära, datavetenskap, spelteori, funktionell analys, beslutsteori och ekonomi. John von Neumann tillbringade större delen av sin karriär, från 30 års ålder till sin död vid 54, vid Institute for Advanced Study vid Princeton University, där han var en av de ursprungliga 4 fakulteten vid dess bildande 1930. Institute for Advanced Study är en institution som stöds med bidrag i vilket forskare bedriver sin egna mål utan trycket från undervisning eller sponsring.

John von Neumann var en av de stora mid-20th century intellektuella, gnugga axlar med J. Robert Oppenheimer, Kurt G? del, Freeman J. Dyson, Albert Einstein, Alonzo Church, och Alan Turing, vid Institute for Advanced Study. John von Neumann visade briljans i matematik i tidig ålder, och hade ett fantastiskt minne. Han studerade i Ungern och Schweiz, och tillbringade 4 år som privat föreläsare i Berlin innan invandrar till USA.

John von Neumann bidrag till naturvetenskap och matematik var många. Han byggde den första digitala elektroniska dator (IAS maskin), 1946, skapa von Neumann datorarkitektur, den universella arkitektur som används i de flesta datorer idag.

1944 John von Neumann publicerade Theory of Games och ekonomiska beteende med Oskar Morgenstern, en bok som bygger på spelteori och bidrog till beslut teori. Under andra världskriget arbetade han på Manhattan Project vid Los Alamos. John von Neumann skapade en av de mest rigorösa matematiska formuleringar av kvantmekanik. I hydrodynamik, utarbetade han ett enkelt sätt att simulera viskositet matematiskt, underlätta arbetet i hydrodynamik och aerodynamik.

John von Neumann utvecklat idén om cellulära automater och genomförde första grundlig studie av dynamiken i självreproducerande maskinerna. Von Neumann var också en av de första riktiga programmerare, skapa en mängd olika användbara algoritmer.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.