Vad graviditetslängd Carrier?

graviditetslängd transportör är en kvinna som åtar sig att sköta ett barn åt någon annan. Du kan också höra graviditetslängd transportör kallat en surrogatmamma. Gestational surrogacy är en kontroversiell och kantad processen i vissa delar av världen, och det är allmänt ses som ett alternativ i sista hand av par som kämpar för att få barn.

De flesta graviditetsdiabetes bärare väljs av par som upplever fertilitetsproblem. Beroende på vilka frågor som upplevs av paret får graviditetsdiabetes transportföretag bedriva en baby med ägg och spermier donerade av paret, eller utanför donation av ägg och spermier får användas. Par tur ofta till graviditetslängd lufttrafikföretag när en kvinna erfarenheter upprepade missfall, vilket tyder på att hon inte kan göra ett barn till sikt, eller när kvinnans hälsa skulle äventyras genom att ett barn.

Lagar om graviditetsdiabetes surrogacy varierar från plats till plats. På många områden är det inte lagligt att betala en graviditetsdiabetes surrogat, men paret som hyr hon får betala för sin vård och kompensera henne för utgifter i samband med graviditeten. Den rättsliga ställningen för barnet varierar också. I vissa fall kan en gestationsålder transportör besluta att hon inte vill ge barnet upp, till exempel, kräver tydliga lagar som beskriva vad man ska göra i komplexa situationer med graviditetsdiabetes bärare. Som en generell regel, graviditetslängd surrogat väljs på grundval av sin allmänna hälsa, och många föräldrar vill söka graviditetslängd transportör som redan har haft minst ett barn, vilket visar att hon är kapabel att bära en baby säkert på sikt. I många länder, fertilitet konsulter erbjuder listor över kvinnor som har erbjudit sig att vara graviditetsdiabetes bärare, och en del kvinnor kan be familjemedlemmarna att bära barn för dem. När en familj har valt en graviditetsdiabetes transportören behandlingar fertilitet för transportören och mamman kan börja. Efter ägg skördas från modern eller en utomstående donator, donerade spermier från fadern eller annan givare kan föras in i ägg, vilket skapar en zygot som kan implanteras i surrogat. Eftersom denna process är dyr, tidskrävande och smärtsam, är ersättningar som ofta erbjuds betydande avgifter som kompensation för deras viktiga bidrag. under graviditeten, kan ett surrogat uppmanas att följa vissa riktlinjer hälsa, till exempel inte röka, dricka eller använda droger. Hon är också skyldiga att delta i regelbundna prenatala checkups och att iaktta grundläggande försiktighetsåtgärder för att skydda hälsan hos fostret utvecklas. Beroende på villkoren i sitt kontrakt, graviditetslängd transportör får besök med föräldrar som har kontrakterat henne tjänster för att hålla dem uppdaterade på graviditet, eller hon får behålla minimal kontakt.

Förhållandet en familj har med graviditetslängd bärare varierar, och det är oftast klart och tydligt i ett avtal som godkänts av alla parter innan graviditeten påbörjas. I vissa fall kan exempelvis graviditetslängd transportör ge upp alla rättigheter till följd barn, medan det i andra fall av graviditetsdiabetes transportören kan uppmanas att spela en roll i barnets liv, som kan sträcka sig från att se sitt barn ibland att aktivt delta i barnuppfostran. Föräldrar och eventuella ersättningar bör tänka på dessa frågor noggrant innan ett avtal, och de bör ta sig tid att diskutera förväntningar innan man beslutar om en graviditetslängd bärare.


Kommentarer

  • Om oss
  • Reklam
  • Kontakta redaktören
  • Få nyhetsbrev
  • RSS-feed

Redaktör: Beáta Megyesi
Nyheter redaktör: Christiane Schaefer

Kundservice: Mats Schaefer,
Helena Löthman

Tel: +46 00 79 22 00
Fax: +46 00 79 22 01

© Copyright 2014 Debok.net - All rights reserved.